يكشنبه ششم دنخا

13 فوریه  2011  مصادف با 24 بهمن
  1. امروز یکشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم میرزا میرزائی تازه کند، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. فردا دوشنبه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه سمریده گیورگیز ، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  3. روز پنج شنبه 28 بهمن ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه اوفیک آرامی (اردوخانیان)، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد.
  4. روز جمعه 29 بهمن ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مری عیشو، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای ارامنه برگزار خواهد گردید.