يكشنبه ششم روزه

25 مارس 2012 مصادف با  6 فروردین 1391

  1. امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحومه آلیس گلیانه در کشور آمریکا، خواهر آن مرحومه خانم دوریس به جای برگزاری مراسم مجلس ترحیم مبلغی را به خانه سالمندان اهدا فرموده اند.
  2.  امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحومه مرگنیته (مرگو) یوسف زاده ساعتلو دختر مرحوم شاول در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط خواهر آن مرحومه خانم کلودیا از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3. روز جمعه آینده چهلمین روز در گذشت مرحومه اولا بیت لازار موش آباد می باشد. مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید.
  4. روز يكشنبه آينده 13  فروردين ماه عيد اوشعنا مي باشد. مراسم نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گرديد.