يكشنبه ششم تابستان

19 آگوست 2012 مصادف با 29 مرداد 1391

نماز قدّاس به نیت مرحومین: لی لی یادگار گلپاشین ـ تاتیانا، سرگیز ایرامیا گولان

 

  • روز سه شنبه 31 مرداد ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم فیودور خانگلدی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده و سایر بستگان آن مرحوم از ساعت 4 الی 6 بعدازظهر در آدرس: خیابان امینی ـ خیابان آریا ـ کوچه الهوردی زاده پلاک 1  برگزار خواهد گردید.
  • روز چهارشنبه 1 شهریور ماه بمناسب چهلمین روز درگذشت مرحومه لی لی یادگار گلپاشین، مراسم مجلس ترحیم توسط دختر آن مرحومه خانم مارلین یادگار خُفری و سایر بستگان از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای انجیلی برگزار خواهد گردید.