يكشنبه ششم رسولان

17 جولای  2011 مصادف با   26 تیر 1390

  1. امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحوم نتن اوشانا در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای شیمو دانیلو از ساعت  3 الي 6 بعدازظهر در سالن مار گیورگیز روستای سنگر برگزار خواهد گرديد.