يكشنبه ششم روزه

10 آوریل 2011 مصادف با 21 فروردین 1390

  •  امروز یکشنبه بمناسبت درگذشت مرحومه آلیس، همسر کشیش شموئیل اسحق ساعتلو در کشور آمریکا، مراسم مجلس ترحیم توسط فرزندان برادر شوهر آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  •  فردا دوشنبه 22 فروردین ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم نریمان بجان قره گوز، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  •  روز جمعه 26 فروردین ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه کتی طالیا زومالان، مراسم مجلس ترحیم توسط آقای شموئیل خوشابه پسر آن مرحومه از ساعت 3 بعدازظهر در آدرس: خیابان سعدی خیابان بوستان کوی کبودان 12 متری اول کوی 6 پلاک 116 برگزار خواهد گردید.
  •  روز شنبه 27 فروردین ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم ویلیم یوسفیه اردشاهی، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  • 5 -  بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه شولما نعیش خسروآبادی، فرزندان آن مرحومه بجای برگزاری مراسم مجلس ترحیم مبلغی را به کلیسا اهدا نموده اند.