يكشنبه هفتم دنخا

1- روز چهارشنبه 21 بهمن ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم يوشيه صيادسنگر، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- روز جمعه آينده 23 بهمن ماه يادبود درگذشتگان است. به همين مناسبت نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.

3- روز يكشنبه آينده 25 بهمن ماه اولين يكشنبه روزه پنجاه روزه مي باشد.