يكشنبه هفتم دنخا

12 فوریه  2012  مصادف با  23 بهمن 1390
  1. فردا دوشنبه بمناسبت سومین روز ئرگذشت مرحوم شمعون صیاد موش آباد، مراسم مجلس ترحیم توسط  فرزندان خواهر آن مرحوم ، هرمز، کارمن، الیس مرادی  از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  2. روز پنجشنبه به مناسبت سالگرد درگذشت مرحومه جوعن یوسفیان، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  3. روز جمعه آینده به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم پطرس انویه تکیه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سال کاتولیکها برگزار خواهد گردید.
  4. روز جمعه آینده 28 بهمن ماه جمعه درگذشتگان می باشد به همین مناسبت مراسم قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گردید و بعد از قداس مراسم دعا و مزامیر مخصوص این روز اجرا خواهد گردید.
  5. روز یکشنبه آینده شروع پنجاه روزه می باشد.