یكشنبه بعد از صعود عيسي مسيح

5 ژوئن 2011  مصادف با  15 خرداد 1390

  1. فردا دوشنبه به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه ننو روئیل ساعتلو، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن حضرت مریم برگزار خواهد گردید.
  2. روز جمعه آینده به مناسبن چهلمین روز درگذشت مرحوم اسحاق خوشابه، مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.