جشن گروه نوجوانان نور به مناسبت فرا رسيدن عيد تولد عيسي مسيح

روز جمعه 18 دسامبر 2009 مصادف با 28 آذر گروه نوجوانان نور كاتوليك اروميه بعداز ماهها تلاش با نوجوانان به همراهي راهبه كارولين انويه و ساير سرپرستان و مربيان بر طبق عادت هر ساله برنامه اي را به مناسبت فرا رسيدن عيد تولد عيسي مسيح ساعت 4 بعدازظهر در سال اجتماعات كاتوليك اروميه برگزار نمودند.

در اين مراسم كه با شركت عده ي كثيري از ايمانداران برگزار گرديد جناب توماس ميرم اسقف اعظم خليفه گري آشوري كلداني كاتوليك اروميه ـ سلماس همراه با كشيشان، راهبه هاي شفقت، انجمن آن خليفه گري حضور داشتند.

اين مراسم با خواندن دعاي اي پدر ما آغاز گرديد و سپس سرودي توسط اعضاي اين گروه به نحو زيبا با همكاري آتورينا يوسف زاده و بلندا بت يوسف اجرا گرديد. پس از سرود قانون نامه اين گروه توسط نوجوانان قراعت گرديد. در ادامه برنامه هاي متعددي منجمله سرود، رقص، نمايشنامه خدمت ميهمانان نمايش داده شد. سپس خانم اديت عيشويي به نمايندگي از طرف گروه ضمن تشكر از حضور پور شور ميهمانان و جناب اسقف توماس به خاطر زحمات و توجه ايشان به اين گروه هديه اي به عنوان يادبود به ايشان تقديم گرديد و از ايشان تقاضا شد تا با سخنان خود اين گروه و ميهمانان را بركت دهند. ايشان نيز در سخنانشان ضمن تشكر از ميهمانان به علت استقبال از دعوت و حضورشان، از همه اعضاء آن گروه كه براي ارائه برنامه هاي متعددشان با نظم خاص تشكر كرده آنها را بركت دادند.

تهيه و تنظيم از كشيش هرمز

عكس از بنئيل منصور و آلن گريگور

عكسهاي مربوط به جشن