فعاليتهاي گروه نوجوانان نور

گروه نوجوانان نور در مورخه 2/11/88  گردشي را به مناسبت شروع گروه بعد از تعطيلات كريسمس در روستاي ترمني همراه با مسئول گروه راهبه كارولين و مربي ها و اكثريت بچه ها برگزار كردند. كه در ساعت 2 بعدازظهر با خواندن دعا آغاز شد و بعد بچه ها به گروه هاي مختلف همراه با مربي هاي خود تقسيم شدند و هر گروه در يك قسمت از آنجا به بازي هاي مختلف مشغول شدند. ساعت 3 بعدازظهر همه براي خوردن عصرانه در سالن كليسا جمع شدند بعد از تمام شدن در حياط كليسا به رقص و شادي پرداختند. در آخر ساعت4  با خواندن دعا براي اين كه اين روز را با ياري خدا و مادرمان حضرت مريم به خوبي و خوشي و بدون هيچ مشكلي گذراندند شكر كردند و عازم شهر شدند.

عكسهاي گردش

 

در يك جمعه ديگر مورخه 9/11/88  كلاسهاي دوم و سوم راهنمائي و دبيرستان همراه با مربي هاي خود جشني را به مناسبت عيد كريسمس در خانه سالمندان برگزار كردند. در آنجا همه ي بچه ها و پير مردها و پير زن ها دور يك ميز نشسته و به صحبت و خوردن مشغول شدند بعد از آن به رقصيدن پرداختند. بعد به ديدن كساني كه در اتاقشان بودند رفتند. خلاصه اين روز به همه ي پير مردها و پير زن ها و بچه ها روز خيلي خوبي بوده و به همه آنها خوش گذشته بود.

عكسهاي گردش

در يك جمعه ديگر مورخه 23/11/88 به مناسبت عيد شمعون پير كه جشن نور مي باشد و يك جشن بزرگ براي گروه به حساب مي آيد مسئول گروه جشني را در سالن كليساي كاتوليك همراه با مربي ها و بچه ها برگزار كردند. در آغاز برنامه ساعت 1:30 بعدازظهر همه بچه ها و مربي ها دور هم همراه با گرفتن شمع در دست خود و با خواندن كتاب مقدس (لوقا 2: 21 35) توسط يكي از مربي ها و بعد توضيح دادن آيه توسط راهبه كارولين شروع شد. بعد همه به بازي هاي دسته جمعي و رقصيدن و خوردن عصرانه پرداختند و جشن ساعت 4:30 با خواندن دعا و اين كه ما نيز بتوانيم نور خود را به همه بدهيم تمام شد. 

عكسهاي جشن

تنظيم گزارش از راينا هرمز