اردوی نوروزی مربیان نوجوانان نور

نوروزی دیگر فرا رسید.

مربیان و کمک مربیان گروه نوجوانان نور خوشحال از اینکه دوباره بعد از چند ماه کار و خستگی می توانند مدتی را استراحت کنند، تصمیم گرفتند از تاریخ 27/12/91 به مدت یک هفته به شهرستان سلماس ـ روستای خسروآباد مسافرت کنند.

باید بگویم به دو دلیل ما توانستیم بار دیگر با هم باشیم، محبت و اتحاد. همان محبت و اتحادی که ما را به دور هم جمع کرد تا بتوانیم به مدت یک هفته مانند یک خانواده مثل خواهر و برادر با هم زندگی کنیم و هدفمان نیز این بود که این محبت و اتحاد را بیشتر و بیشتر کنیم.  هدف بعدیمان برنامه ریزی برای ادامه برنامه های گروه نوجوانان نور بود.

در مدتی که با هم زندگی کردیم روزهای خوب و خوشی را با هم گذرانیدم که نتیجه آن در روز آخر ، جدا شدنمان از هم خیلی سخت بود. از خداوند می خواهم که برای تمام مسئولین و مربیان و بچه های این گروه و همه ی کسانی که در این راه فعالیت و آنها را کمک و یاری می کنند قدرت، نعمت و سلامتی بخشد تا بتوانند هر چه بیشتر در این راه تلاش و فعالیت کنند.

در آخر جا دارد از اسقف اعظم مار توماس میرم، کشیش هرمز و ماسور کارولین و همچنین تمام اهالی روستای خسروآباد که ا پذیرای ما بودند و در طول هفته همراه ما و برایمان زحمت کشیدند و به ما کمک کردند تشکر نماییم.  

در مدت یک هفته که به دور هم جمع بودیم برنامه ها و مسافرتهایی را با هم داشتیم.که به ترتیب روزها با هم خواهیم دید.

1- رفتن به کلیسا برای انجام مراسم قربانی مقدس ( کلیسای مار زایا در روستای خسروآباد )   

2- مسافرت به شهرستان ماکو ( بازدید از کاخ سردار ماکو یا کاخ موزه باغچه جوق )        

3- برگزاری مراسم چهارشنبه سوری   

4- تحویل سال نو

5- گردش اطراف حومه سلماس ( بازدید از کلیسای مار یعقوب در روستای پته ویر ـ کلیسای مار یوحنا در کهنه شهر واقع در بالای کوه که واقعاً منظره ای دیدنی داشت ـ کلیسای مار قوریاقوس در کهنه شهر ـ کلیسای حضرت مریم ساورا ـ حمام شیخ در سلماس و کلیسای ارامنه در هفتوان )

6- کلیسای مار زایا در روستای خسروآباد انجام مراسم راه صلیب

 

                         

   

تهیه و تنظیم از راینا هرمز