انتخاب کشیش بشار ورده به عنوان اسقف اعظم اربیل ـ عراق

مجمع سینود کلیسای کلدانی به از اتخاذ تصمیم کشیش بشار ورده مدیر مدرسه کشیشی در عنکاوا را به عنوان اسقف اعظم شهر اربیل انتخاب نمودند روز دوشنبه نیز 24 مه 2010 پاپ اعظم بندیکت شانزدهم بعداز تصمیم سینود موافق خود را از این انتخاب اعلام نمودند.

کشیش بشار در در سال 1969 در بغداد متولد گردید. در سال 1993 به عنوان کشیش دست گذاری شد و اکنون نیز به عنوان مدیر مدرسه کشیشی  وابسته به پاتریارک و نیز به عنوان استاد الهیات اخلاق و معنویت در دانشگاه بابل مشغول به تدریس می باشد

کلیسای اربیل در حال حاضر دارای 20000 جمعیت کاتولیک می باشد که 5 کشیش و 6 شماس انجیلی متاهل و 11 راهب و راهبه مشغول به خدمت برای این جماعت می باشند.

 

این انتخاب را به عالیجناب پاتریارک اعظم کاردینال عمانوئل سوم دللی

 و به جناب کشیش بشار ورده و همچنین کلیسای کلدانی کاتولیک اربیل از صمیم قلب تبریک گفته برکات خداوندمان عیسی مسیح را برای ایشان خواستاریم باشد که مریم مقدس مادر آسمانیمان او را در این راه حامی و رهنمون باشد.

تیم مدیریت سایت