اسقف يوسف ابراهيم صراف

با تاسف و اندوه بسيار خبر درگذشت اسقف يوسف صراف را از عاليجناب پاتريارك اعظم كاردينال عمانوئيل دللي پاتريرك بابل دريافت نموديم. اسقف صراف، اسقف كليساي كلداني در قاهره ـ مصر روز پنجشنبه 31 دسامبر 2009 چشم از جهان فرو بست.

ما نيز در غم و اندوه كليسايمان شريك مي باشم و دعاهايمان را نثار عاليجناب پاتريارك و همه اسقفان اعظم و روحانيون كليسايمان مي نماييم به طور اخص كليساي كلداني در قاهره ـ مصر و به نيت آن مرحوم دعا مي خوانيم تا خداوند او را در ملكوت خود قبول نمايد.

مرحوم اسقف يوسف صراف كشيشي بود پر تلاش و با ايمان و از خود گذشته كه به مدت 46 سال خدمت نمود و همچنين كشيشي بود متبحر در رشته قانون كليسايي و در اين رشته نيز در دانشگاه پروپاگاندا فيده در رم ـ ايتاليا به عنوان استاد دانشگاه تدريس مي نمود.

مرحوم اسقف صراف در تاريخ 5 اكتبر 1940 متولد گرديد و در 19 دسامبر 1964 به عنوان كشيش دست گذاري شد و پس از تحصيل به درجه دكترا نائل گرديد و به مدت 20 سال در مجمع اسقفان در رم خدمت نمود. در 6  فوريه 1984 طي اجتماع اسقفان كليساي كلداني به عنوان اسقف كليساي كلداني در قاهره انتخاب گرديد و در 13 مي 1984 توسط مرحوم پاتريارك شيخو دوم به درجه اسقف انتساب گرديد.

مرحوم اسقف صراف كليساي بزرگي را به نام حضرت مريم فاطيما در قاهره بنا نمود كه امروز هزاران اشخاص در آن براي دعا و نيايش جمع مي شوند و بازديد به عمل مي آورند. اين مرحوم همچنين يكي از دست اندركاران و مسؤلان مجمع اسقفان در آفريقا نيز بود.

خداوند او را قرين رحمت خود گرداند. روحش شاد يادش گرامي باد