روز دوشنبه 10 خرداد 1389 مصادف با 31 ماه می 2010 نماز و مراسم پایان ماه حضرت مریم ساعت 5 بعدازظهر در کلیسای کاتولیک ارومیه برگزار شد.

مراسم با دعی تسبیح که توسط کودکان و نوجوانان اجرا گردید آغاز شد. سپس  نماز قداس  قربانی مقدس توسط اسقف توماس میرم برگزار شد.

بخشی ازموعظه جناب اسقف به همین مناسبت:

" زندگی حضرت مریم باید الگوی زندگی هر فرد باشد زیرا  چگونه پیمودن راه جلجتا را به هر کس می آموزد. او پر از شفقت و محبت خداوند است و متبارک بین تمام زنان، او که از زمان اولیه زندگیش بدون گناه بوده و جایی بزرگ در زندگی ما و همینطور در کلیسا دارد. او مادر کلیسا است و با روح القدس پر شد تا مادر خداوند شود. در انجیل خیلی کم راجع به او نوشته شده و در هر جایی که شاگردان مسیح بودند او نیز همراه آنها بود. زمانی که فرزند یگانه اش را بر صلیب می کشیدند  او حاضر بود. در روز پنطیکاست همراه شاگردان روح القدس را قبول کرد.

در دعاهای روزانه  کلیسای شرق 6 بار دعا مختص حضرت مریم است. 3 بار در دعای صبحگاهی و 3 بار در دعای شامگاهی و رزهای 4 شنبه تمام دعاها برای حضرت مریم هستند. از همان زمانهای اولیه دعاها و سروده های بسیاری در ستایش او نوشته شده اند.

بسیاری از کلیساها نام او را بر خود دارند همانند کلیسای  آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه که  نام حضرت مریم مادر خدا را بر خود دارد و نیز کلیساهای دیگری با القاب مختلف حضرت مریم ....

                                                                                                                          

بعد از مراسم قداس قربانی مقدس ، ستایش تمثال حضرت مریم همراه با  تقدیم نمودن تاج گل توسط کودکان و نوجوانان اجرا گردید.  سرود و دعای شکر گزاری از این مادر مقدس مهربان  پایان بخش این روز زیبا و پربرکت بود.  

 

لازم به ذکر است از همه عزیزانی که برای هرچه بهتر و زیبا برگزار شدن این مراسم سعی و تلاش نمودند نهایت تشکر را نمود و نیز همه کسانی که با اهدا نمودن گل زیبای  و طراوت به این مراسم بخشیدند.

 

گزارش از ادیت عیشویی

عکس از آلن گریگور

عکسهای مربوط به مراسم