دعا برای مجمع اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک

به استحضار همه ایمانداران عزیز می رسانیم، همانطور که در جریان آخرین تحولات هستید؛ عالیجناب کاردینال عمانوئیل سوم دلی پاتریارک اعظم کلیسایمان به علت کهولت سن از مقام خود کناره گیری نموده است و به همین منظور پدارن کلیسایمان 28 ژانویه 2013 برای انتخاب پاتریارک جدید در شهر رم گرد هم خواهند آمد.

به همین منظور از همه ایمان داران دعوت می نماییم تا در این سه روز آینده که مصادف با روزه نینوا است روزه و دعاهای خود را برای این نیت تقدیم خدا نمایند تا همانطور که شاگردان را با روح القدس برای انتخاب جانشین یهودای اسخریوتی راهنمایی نمود ، اسقفان، که مجمع فوق العاده را تشکیل خواهند داد، را نیز برای انتخاب شخصی که مورد رضای خدا است تحت راهنمایی روح القدس انتخاب نمایند تا رهبری کلیسایمان را طبق رضای خدا و برای او، بر عهده گیرد.