چهاردهمین سال دعای اتحاد کلیسا ها در ارومیه

   

امسال نیز 14 سال دعای اتحاد کلیسای با میزبانی کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه در کلیسای حضرت مریم مادر خدا برگزار گردید. در این مراسم روحانیون کلیساهای شرق آشوری، انجیلی، و پنطیکاستی و همچنین جمع کثیری از ایمانداران چهار کلیسا برای دعا برای اتحاد کلیساها حضور یافته بودند.

مراسم دعا با دعای ای پدر ما آغاز گردید سپس جناب اسقف میرم با سخنرانی خویش اشاره به موضوع امسال کا بر گرفته شده از انجیل لوقا فصل 24 آیه 48 و شما شاهدان این چیزها خواهید بود. در ادامه سخنان خویش جناب اسقف اشاره به اهمیت شخصیت روح القدس نمود که به راستی خدا است و شخصیت جدا در تثلیث مقدس نمی باشد همانطوری که پدر خدا است و پسر خدا است. اینگونه می توان گفت امروز جشن خدا است و در این روز است که خدا کلیسا را بوسیله روح القدس تشکیل داد زیرا بدون حضور روح القدس کلیسا وجود نخواهد داشت. زیرا کلیسا توسط فدیه پسر خدا پشتیبانی و محافظت می شود تا وظیفه خود را بر روی زمین که همانا جلال خدا است به اتمام برساند و با زندگی روحانی و بشارت خود ملکوت آسمانی را بشارت داده شهادت دهد که عیسی پسر یگانه خدا و مسیح است

 موهبات روح القدس بی نهایت می باشند و هر روز در زندگی روزمره ما حضور دارند این ما انسانها هستیم که باید خود را برای دریافت آن با توبه و اعتراف آماده سازیم.

 

سخنرانی برادر روبرت ساورا از کلیسای پنطیکاستی

طبق رساله پولوس رسول به رومیان فصل 8 اشاره می شود به محبت خدا که توسط عیسی مسیح برای ما آشکار گردید و به ما میفهماند که اگر عیسی مسیح حامی و پشتیبان ما است هیچ قدرت دیگری ما را نمی تواند از خدا دور کند.

این قدرت روح القدس است که ما را بر آن می دارد تا به عیسی مسیح شهادت دهیم و همان روح القدس بود که از پولوس رسول که آزار دهنده مسیحیان بود مبشر مسیح ساخت. و در این راه نیز مشقت فراوان کشید و رنج بسیاری متحمل گردید تا پیام مسیح را به اقصا نقاط جهان برساند ما نیز برای بشارت مسیح می بایست مشکلات زندگی را با عشق و محبت نسبت به عیسی مسیح پشت سر بگزاریم  و برده این دنیای فانی نباشیم بلکه در جستجوی زندگی ابدی که در مسیح خلاصه می شود باشیم. عیسی مسیح نیز به ما می آموزد که در این جهان رنجهای فراوان خواهیم کشید اما شادی در ملکوت آسمانی نسیب ما خواهد گردید زیرا او ما را تنها نخواهد گذاشت و همواره تا انقضای عالم با ما خواهد بود. اتحاد کلیسا نمونه ای از این زحمات می باشد که برای به ثمر رساندن آن می باسیت زحمت کشید و هر شخص باید در زندگی خود این مسولیت را بپذیرد و با کار گبرد و محبت خدا را زندگی نماید آن وقت است که می تواند شاهد واقعی عیسی مسیح بر روی زمین باشد.

 

سخنرانی کشیش هرمز برگرفته شده از انجیل لوقا فصل 24 آیه 36 تا 48

 

نصيحت عيسي به شاگردان نصيحتي بود بس دشوار. شاگرداني كه هنوز در غم و اندوه از دست دادن عيسي به سر مي بردند و در خفا زندگي مي كردند.

- اكنون عيسي از آنان مي طلبيد تا بيرون رفته ملكوت آسمان را بشارت دهند و مژدة رستاخيز عيسي بعد از 3 روز را به همة ملتها برسانند. و به نام او ملتها را به بخشش و توبه گناهان تشويق نمايند.

- روز بعد از رستاخيز پطرس به مردم اورشليم مي گويد شما باني زندگي را به قتل رسانديد ولي خداوند او را از ميان مردگان برخيزانيد و ما نيز شاهدان او مي باشيم (اعمال 32-14 : 2) و شهادت مي دهيم. توبه كنيد و زندگي خود را تغيير دهيد.

- آنها آنچه شنيده و ديده بودند را بشارت می دادند مابقي را عیسی خود با معجزات و بركات خود به اتمام مي رسانيد. (مرقس 20 : 16) در اینجا است که شاگرد معني شاهد رستاخيز را به خود مي گيرد. (اعمال 22 : 1) خدا او را برخيزانيد و ما نيز شاهدان اين واقعه هستيم.

- اين اطاعت از فرمان عیسی يك يك شاگردان را بسوي شهادت سوق داد و با بشارت انجيل به تمامي جهان و اينكه تمام جهان را شاگرد مسيح ساختند وظيفه خود را به پايان رساندند.

همانطور كه عيسي فرموده بود.

روح حقيقت كه از پدر سرچشمه مي گيرد به من شهادت خواهد داد شما نيز شاهدان من خواهيد بود. انجيل يوحنا 15 : 26 و ادامه

- ايمانداران اين وظيفه را نيز دارند كه شاهدان اين رستاخيز در جهان باشند ودر جهان امروزي بايد از شهادت ظاهري دوري جويند و معني خواصي به كلمات مسيح بدهند و نبايد فقط كلمات و موعظات يكشنبه و کتاب مقدس را تكرار كنند. بلكه بايد آن كلمات را زندگي كنند. و با ديد جديدي كه روح القدس به آنها در زندگي مي بخشد به زبان بياورند و عمل نمايند.

- تنها شهادت دادن به كلمات شنيده شده كافي نيست زيرا شنونده تنها به كلمات اكتفا نمي كند بدين منظور اين كلمات بايد بخشي از زندگي باشند و اينگونه رنگ ديگري به خود مي گيرند و قابل باور مي شوند.

- كلام خداوند بايد فضاي خالي افكار و زندگيمان را پر نمايد تا بتوانيم در او كامل شويم.

اما اغلب این سوال پیش می آید ؛ انجيل سخت است و دشوار چگونه مي شود آن را فهميد و درك كرد؟ چگونه مي شود آن را تفسير كرد؟

اين سؤال را كتاب مقدس خود جواب مي دهد به اينگونه كه هنگامي كه شاگردان در تردید و ترس بودند  عيسي مسيح به آنها ظاهر گشته مغزهاي آنان را براي درك نوشته اي مقدس منور گردانيد.

باشد که خون و بدن عيسي مسيح  در راز قربانی مقدس

قلب و مغز ما را منور گرداند تا شاهدان رستاخيز او گرديم.

آمين.

 

عکسهای مربوط به مراسم