عید باشکوه رستاخیز مسیح

آنگاه فرشته به زنان گفت: هراسان مباشيد! مي‌دانم که در جستجوي عيساي مصلوب هستيد. او در اينجا نيست، زيرا همان‌‌گونه که فرموده بود، برخاسته است!

این مژده فرشته به زنان یعنی راز این کلمات ساده مرکز و قلب مسیحیت می باشد. بنابراین محتوی اصلی ایمان ما می باشد.

ایمان ما قبل از هر چیز اطمینان بر رخدادی است که حقیقتاً به وقوع پیوسته است؛ عیسی مصلوب « در اینجا نیست»، یعنی جسم او در فبر فاسد نگردیده است، زیرا «برخاسته است» و برای بیان اینکه تخیل یا افسانه نیست، پطرس رسول در اعمال رسولان به دیگران چنین می فرماید: ما شاهدان همه اعمالي هستيم که او در سرزمين يهود و در اورشليم انجام داد. آنها او را بر صليب کشيده، کشتند. امّا خدا او را در روز سوّم برخيزانيد و ظاهر ساخت، امّا نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهداني که خدا خود از پيش برگزيده بود، يعني بر ما که پس از رستاخيز او از مردگان، با او خورديم و نوشيديم. (اعمال رسولان 10: 39-41).

 

برای ایمان داشتن به این حقیقت نیازی به فراگیری علوم فلسفی، فرهنگی در سطح عالی نیستیم بلکه،  به زندگی روحانیت و معنویت غنی. کافیست به شهادت پطرس که می گوید ما « شاهدان هستیم» ایمان بیاوریم.

بنابراین سوالی که از همان بدو مسیحیت، در زمان شهادت دادن پطرس مقدس و سایر رسولان در همه رخنه نموده بود، حتی بسیاری که ادعا داشتند مژده رستاخیز عملی نیست جزء زائیده تخیلات گروهی تند رو، دروغی است که بر آن جماعتی قصد بنای ملتی هستند که بر سخنان کسی متکی است که وعده های بسیاری داده و سپس بر روی صلیب مرد؟ همانطور که فِستوس فرماندار زمان رم به پولوس رسول گفت:  پولُس، عقل خود را از دست داده‌اي! دانش بسيار، تو را ديوانه کرده است؟ (اعمال رسولان 26: 24)

 

زیرا هر انسان می تواند وسوسه شده بر این باور باشد که فردایی که امروز نتوان آن را مشاهده و تجربه نمود و جزو تجربیات روزمره نیز نباشد، وجود ندارد. این نا امیدی به فردا چیزی نیست جزء درماندگی و یأس که بیماری است همانند بسیاری از بیماریها که امروزه شایع هستند مانند: کسالت و افسردگی.

مثلاً زمانی که می گوئیم « کسالت تا حد مرگ »؛ زیرا نهی واقعه ای غیر مترقبه در زندگی، همانند محکوم به مرگ بودن است.

این یاس و نا امیدی حاصل بدی یا شرارت یا لجاجت نیست بلکه نتیجه یک ضعف عمیق هست؛ دلایل خاصی برای این نیست که فردا را امروز پیشبینی نمود و یا به این فکر نمود که زندگی انسان یک زندگی فانی است.

ولی ما ایمانداران، مردمانی هستیم که امیدواریم چرا که، ایمان ما ریشه در امیدی قابل اطمینان دوانیده است، واقعه ای که بر پیشبینی وقایع روزانه ما برتری دارد و مرگ و زندگی را در رستاخیز  به هم پیوند می دهد. رستاخیزی که زندگی فانی ما را معنایی واقعی در زندگی جدید بخشید. و هیچ منطقی نمی تواند منکر این حقیقت باشد چرا که رستاخیز واقعه ای است که انسان می تواند آزادانه آنرا قبول کرده یا انکار نماید؛ که آیا به طور واقعی رخ داده است یا خیر و یا اینکه به آنکسی که این واقعه را بشارت داده شهادت می دهد اعتماد نماید یا خیر و یا به ، اسقفان جانشین آنها (شاگردان مسیح) که همصدا با خلف آنها یعنی حضرت پطرس و پولس مقدس رستاخیز مسیح را بشارت می دهند.

همصدا با پولس مقدس بگویند: خود را از خميرمايه کهنه پاک سازيد تا خمير تازه باشيد، چنانکه براستي نيز بي‌خميرمايه‌ايد، زيرا مسيح، بره فصح ما، قرباني شده است.( اول قرنتیان 5: 7). یا اینکه یک منطق جدید را پذیرا باشید. در منطق کهنه و کسالت آور خود نمانید و ایمان به روزی که ما نیز همراه با مسیح رستاخیز خواهیم نمود را از دست ندهیم.

زیرا او فصح ما است. آنچه برای او اتفاق افتاد از آن ما نیز می باشد، برای هر انسان اتفاق خواهد افتاد تا با خمیری که از آن ساخته شده ایم، همانطور که پولس رسول می فرماید:« نه با خميرمايه کهنه، يعني خميرمايه بدخواهي و شرارت،» گناه، کسالت و خودخواهی؛ در غیر این صورت رستاخیز نخواهیم نمود و نمی توانیم به فرا سوی قبر راه یابیم. « بلکه با نان بي‌خميرمايه صداقت و راستي» که فاسد شدن در قبر را تجربه نخواهد نمود. نهایت زندگی بشری یعنی مرگ، که مسیح بر آن نیز غلبه نمود و این پیروزی او برای ما بشارت داده شد و ما نیز در آن شریک گردیدیم.

 

« بر هر انسان، از هر ملت، نژاد، زبان و فرهنگ، کلیسا این بشارت را می دهد که می تواند و باید به این امیدوار باشد که در جهان هستی چیزی مطمئن تر و واقعی تر از این نیست که،

 

( عیسی رستاخیز نموده همانگونه که فرموده بود)

 

عید رستاخیز منجی بشریت عیسی مسیح بر همه شما عزیزان مبارک و پر برکت باشد

 

هفته مقدس در ارومیه

 

 

خدمت گذار شما کشیش هرمز