مراسم عيد رستاخيز در اروميه و سلماس

15 فروردین مصادف با 4 آوریل 2010  مراسم مربوط به عيد رستاخیز مسيح از ساعت 9:15 دقيقه صبح با دعاي صبح (سوبارا) مخصوص عيد رستاخیز  با شكوه بسيار آغاز گرديد و در ساعت 10 صبح مراسم نماز قداس قرباني مقدس توسط جناب اسقف توماس و كشيش توما  در كليساي حضرت مريم مادر خدا در اروميه و همچنين ساعت 11 صبح در روستاي خسرو آباد سلماس توسط كشيش هرمز برگزار گرديد كه  شاهد حضور جماعت كثيري از ايمانداران  بود.  موعظات اين روز  اشاره به اين داشت كه چگونه  فصح عتيق كه توسط خدا براي بني اسرايل مقرر گرديد، با رستاخيز عيسي مسيح، او با  فديه بدن و خون خويش فصح  جديد را براي ملتي جديد و تمام جهان تقديم نمود . و اينچنين زندگي ابدي را براي انسان به ارمغان آورد.

بعدازظهر روزیکشنبه 4 آوریل (15 فروردین) همانند هر سال كليساهاي چهار گانه از ساعت 3 بعدازظهر براي تبريك عيد ميزبان حماعت ايمانداران مسيحي اروميه بودند. بر طبق برنامه امسال كليساي انجيلي مسؤليت پذيرايي را بر عهده داشت.   اين مراسم  در سالن اجتماعات كاتوليكهاي اروميه برگزار گرديد، و

  در ساعت 6 بعدازظهر به پايان رسيد.

 

عكسهاي عيد رستاخيز در اروميه

عكسهاي عيد رستاخيز در خسروآباد