ضیافتی برای مریم مقدس

    امروز 10 خردار مصادف با  آخرین روز ماه می است . یکی از روزهای بسیار زیبا وگرم  بهاری در شهر ارومیه.

 ساعت 5 بعد از ظهر وقرار است مراسمی به مناسبت پایان  این ماه در کلیسای کاتولیک ارومیه برگزار شود. در کلیسا را باز می کنیم با منظره بسیار دلچسب روبرو می شویم ، انگار قرار است که امروز در این محل ضیافتی برگزار  شود

 محراب کلیسا با تسبیح  عظیمی  که از بالای آن آویخته شده به طرز چشم نوازی تزئین گردیده است .جمعیت زیادی به کلیسا وارد می شوند از پیر  وجوان  -  زن ومرد  -  بزرگ وکوچک  به این  میهمانی دعوت شده اند ،  همه با روی خندان وچشمانی که از دیدن آن  تسبیح  به شوق آمده اند  در کلیسا  می نشینند و منتظر شروع مراسم می شوند . در چنین روزی گروهی از بچه ها که از چندین هفته پیش تحت تظارت مربیان ، خودرا برای اجرای مراسم امروز آماده کرده اند با پوشیدن لباسهای سفید وتاج گلهای  که بر سر می نهند در کلیسا طواف می کنند.

     بچه ها با لباسهای  سفیدشان وبا قلبهای کوچک وپاکشان  بسان فرشته هایی اند که آمده اند تا تمام گلهای شکفته شده در این ماه زیبای سال را به پای بانوی مقدس  بریزند.

      فرشته ها مانند  دانه های تسبیح در تمام کلیسا پخش  می شوند ودعای ساده وشیرین " درود بر تو ای کریم ،  ای مملو از شفقت . . ."  را می خوانند.

پس از آن  مراسم قداس قربانی مقدس  توسط اسقف اعظم توماس میرم  آغاز  می شود .  ایشان  پس از خواندن قسمتی  از انجیل لوقا  ( باب 1  ایه 26 -38) که این چنین شروع می شود : در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری بنام ناصره  در استان جلیل واقع است به نزد دختری  که در عقد مردی بنام یوسف  از خاندان  داود بود فرستاده شد نام این دختر مریم بود . فرشته وارد شد وبه او گفت : سلام ای کسیکه مورد لطف خدا هستی  خداوند با تو است ، اما مریم از آنچه که فرشته گفت بسیار مضطرب شد وندانست که معنی این سلام چیست . فرشته به او گفت : ای مریم نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است . تو ابستن خواهی شد وپسری خواهی زائید که نام اورا عیسی خواهی گذارد .  او  بزرگ خواهد بود به پسر خدای متعال خواهد شد . . .  روح القدس  بر تو خواهد آمد وقدرت متعال بر تو سایه خواهد افکند  وبه این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد . . .  ومریم گفت  باشد ، من کنیز خدا هستم . همانطور که تو گفتی بشود وفرشته از چیش او رفت " .

       از این آیات  در می یابیم که مریم چگونه خدا را دوست داشت وتسلیم  رضای خدای خود شد . حضرت مریم بدون گناه آدم وحوا ( گناه اصلی ) از مادرش زاده شد . زیرا او از ابتدا برای مادری پسر خدا در نظرگرفته شده بود . از اینرو که روح القدس  نمی تواتد در درون یک انسان گناه کار نزول ومسکن کند. به این خاطر حضرت مریم آغوشی بدون گناه برای بدنیا آوردن وبزرگ کردن پسر خدا داشت.  خدا حضرت مریم را با بهترین شفقهتای آسمانی  آراست تا مادر برگزیده مسیح باشد. واین سخن  را از مژده ای که جبرائیل فرشته به مریم داد در می یابیم ( سلام  ای کسی که مورد لطف خدا هستی ، خداوند با تو است)

       آیا هیچ موجودی وهیچ کلمه ای شیرین تر از مادر برای انسان وجود دارد ، پس حضرت مریم برای همه جهانیان عزیز وبرگزیده است . زیرا او بقدری مطهر ومهربان است که مسیح از او زائیده است . وهرچه در مورد او بگوئیم کم کفته ایم . ضرت مریم برای همه ما ، مادری پر از لطف ومحبت است وهمواره شفیع ما ودوستدارانش نزد مسیح می باشد.

 در خاتمه  جناب اسقف از تمام کسانیکه به هر طریقی چه از نظر مالی ومعنوی وچه از نظر فکری به کلیسا خمت کرده ومی کنند  تشکر وقدر دانی فرمودند.

      پس از آن جناب خلیفه  وکشیشان وشماسان در حالیکه تندیس زیبای حضرت  مریم را بر دوش خود حمل می کنند مراسم طواف در صحن کلیسا را آغاز  نمودند.

      وبعد نوبت بچه ها می رسد. فرشته های کوچک طی طوافی در کلیسا  با صدای شیرین خود که با طنین ارگ همراه می شود با سرودی که می خوانند قلب وتاجهای گلشان را نثار آن مادر مهربان می کنند واز او می خواهند تا شفیع آنان در آسمانها باشد وهمواره همجون مادری مهربان حمایتشان کند.

      بعد با نظم وترتیبی خاص هر یک تاج گل خودرا تقدیم آن مادر  مهربان می کنند گویی ملائک برزمین آمده اتد وگرد  آن مادر پر رحم وشفقت می گردند واو را ملکه تمام گلهای زیبای جهان  می نامند مقامی که فقط وفقط شایسته اوست .

باشد قلبهایمان همجون کودکان پاک وبی آلایش باشد تا خانه ای لایق محبت خدا گردند.    

تهیه و تنظیم از آنت ورده 

 

عکسهای مربوط به مراسم