فعالیت گروه ایمان و نور در کریسمس 1389

 در گروه ایمان و نور سالها رسم بر این است که چند روز مانده به عید میلاد مسیح اعضاء گروه پس از خرید هدیه های عید همراه با بابانوئل به منزل فرزندان ناتوان خداوند رفته و با سرودن مژده بدنیا آمدن عیسی مسیح ساعاتی را با خوبی و خوشی در کنار هم می گذرانند . امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود . روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه یکم و دوم و سوم دی ماه 1389 ( مصادف با 22 و 23 و 24 دسامبر2010 ) برای همین منظور در نظر گرفته شده بود . مطلع شدیم که در خانه سالمندان فردوس دو نفر مسیحی نگهداری می شوند . پس از هماهنگی لازم روز چهارشنبه ابتدا همگی به آنجا رفته و پس از بازدید از آن مکان با دادن شیرینی به همه افراد آن خانه لحظاتی را با شادی سپری کردیم و پس از آن عازم آسایشگاه مهر شدیم . در آنجا دو نفر خانم مسیحی نگهداری می شدند . همه ساکنین آن مکان با دیدن بابانوئل خوشحال شده و دقایقی را با رقص و آواز در آنجا گذراندیم . پس از دادن هدایا با آنها خداحافظی کرده و برنامه خود را با رفتن به منازل دیگر ادامه دادیم .  روزهای بعد نیز برنامه به همین روند ادامه پیدا کرد و هر روز به منزل تعدادی از فرزندان رفتیم .

در اینجا لازم است ازتمام خانواده های فرزندان ناتوان خداوند که هر سال با محبت فراوان ما را قبول کرده و از ما پذیرایی می کنند تشکر کنیم . باشد که خداوند عیسی مسیح همواره در تمام لحظات زندگی همراه آنها بوده و نگهبانشان باشد .

عکسهای مربوط به جشن

 

 

تهیه و تنظیم : مارلن خشیلو