تناول اولین قربانی مقدس دانش آموزان در سال 1391

روز یکشنبه 8 جولای برابر با 18 تیر 1391 روزی فرخنده و با سعادتی بود. روزیکه  تن از 32 دانش آموز دختر و پسر  اولین قربانی مقدس را دریافت نمودند.

این دانش آموزان در طول سال و بعد از آن به مدت یک ماه کامل در کلیسا دروس تناول اولین قربانی مقدس را فرا گرفتند. معلم ایشان خانم ژارمن اورشان مثل همیشه با محبت و دلسوزی با همکاری خانم ووین مطلوبی آنها را برای این امر مقس آماده نمودند.

مراسم رأس ساعت 10 صبح توسط عالیجناب توماس اسقف اعظم و با حضور کشیش هرمز اصلانی آغاز گردید و تمام خدمت نماز قداس مراسم و سرودهای مخصوص قربانی مقدس و دعاهای مراسم توسط خود بچه ها که به تلاش فراوان در طول سال تمرین نموده بودند انجام گرفت ، صحن کلیسا با حضور این فرشتگان و صدای آنها شکوه و عظمت خاصی به این مراسم بخشید.

عالیجناب اسقف اعظم توماس میرم در آئین مراسم ضمن تبریک گفتن به این بچه ها و به والدینشان و معلمانشان، فرمودند:  امروز یک روز برکت خدائی برای حوزه خلیفه گری مان می باشد زیرا درخت ایمان فرزندان این کلیسا به بار نشست. سپس اهمیت و قدسیت و عظمت قربانی مقدس را تشیرح نمودند و اضافه کردند که بچه ها امانتی مقدس دست والدین می باشند و این والدین هستند که باید مواظب تربیت ایمانی و اخلاقی این بچه ها باشند تا اینکه در راه سرورمان عیسی مسیح گام بردارند و نمونه صالح و خوب برای کلیسا و کشور باشند.  

مراسم با سرئد حضرت مریم پایان پذیرفت سپس برای تبریک به کودکان همه در حیاط مدرسه مریم گرد هم آمده این روز فرخنده را با شادی دقایقی چند کنار هم گذراندند 

 

عکسهای مربوطه