درگذشت کشیش مرحوم پطرس حداد در بغداد

عکس از www.kaldaya.net

با کمال تأسف اطلاع یافتیم که جناب دکتر و دانشمند کلدانی کشیش پطروس حداد به دیار اعلی شتافت

مرحوم کشیش پطروس حداد در سال 25/11/1938 در شهر موصل زاده شد و پس از اتمام مدرسه ابتدائی وارد مدرسه عالی کشیشی در شهر موصل شد و در سال 1954 جهت ادامه تحصیلات عالیه وارد دانشگاه پروپگندا فیده در شهر رم شد. و در سال 20 دسامبر 1961 به درجه کشیشی ارتقاء یافت و پس از احراز درجه دکترا در علوم الهیات در سال 1964 به شهر موصل برگشت و مشغول خدمت در کلیسای حضرت مریم مادر یاری شد.

 در سال 1966 به عنوان استاد علوم الهی در مدرسه عالی کشیشی در بغداد تعیین شد. در سال 1968 مشغول خدمت در کلیسای حضرت یوسف و سپس در کلیسا شهید حضرت پتیون تا سال 2001 و در کلیسای حضرت مریم بانوی تسبیح تا روز وفاتش به خدمت خود ادامه داد و برای مدتی مدیر دفتر پاتریارکی در بغداد بود.

کشیش پطروس حداد تاریخ شناس بزرگ و نویسنده ماهر بود و بیش از 40 جلد کتاب به رشته ی تحریر در آورد و صدها مقاله در باب تاریخ کلیسا و مسیحیت و تاریخ عراق تألیف کرد. مقالات ایشان در مجله های نجم المشرق، بین النهرین و خرد مسیحی به چاپ رسیدند.

کشیش پطروس حداد در روز جمعه 26 نوامبر 2010 در بیمارستان راهبه های کاتولیک در شهر بغداد وفات یافته و مراسم کفن و دفن در روز شنبه 27 نوامبر انجام گرفت.

مرحوم کشیش پطروس حداد در زبانهای کلدانی، ایتالیایی، فرانسه، لاتین و انگلیسی تسلط کامل داشت و در زبان عربی استاد بود.