درگذشت مرحومه ویکتوریا مامکو سپورغان

روز شنبه 17 ژوئیه 2010 مصادف با 26 تیر ماه 89 مراسم تششیع و به خاک سپاری مرحومه ویکتوریا مامکو ( مادربزرگ کاربر عزیز سایت آقای بارسین عیسی خانی) ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای کاتولیک حضرت مریم مادر خدا برگزار گردید. این مرحومه روز جمعه 16 ژوئیه در سن 89 سالگی چشم از جهان فروبست.

روحش شاد یادش گرامی باد