بازار عید پاک توسط گروه جوانان نور

گروه جوانان نور امسال دومین بازار  عید خود را برگزار نمود.

 پس از پایان راز قربانی مقدس و مراسم اوشانا که تمامی اعضای گروه به خصوص مربیان با شرکت در مراسم عید با سرود ؛حضور خود را در مراسم های کلیسا پر رنگتر کردند ؛   الگوی خوبی برای تمام جوانان مسیحی هستند، اینکه هر جوان مسیحی با تعمق و توجه بر ایام روزه باید در زندگی خود به مسیحی بودن و اتحاد در مسیح بیشتر توجه نماید ؛ که این گروه همراه با گروه نوجوانان و شماسان مراسم بسیار باشکوهی را برگزار نمودند.

البته لازم به ذکر است که اعضای گروه پس از اتمام مراسم تقدیس قربانی مقدس ، بازاری را به مناسبت ایام عید رستاخیز  در محل منزل راهبه ها تدارک دیده بودند  و خدا را شکر که با استقبال بسیار گرم مردم روبرو شد.

این گروه با تلاش مداوم طی یک ماه کارهای دستی خود را برای این روز آماده کرده و به نمایش گذاشتند که البته بسیار زیبا آراسته شده بود.

در خاتمه جای بسی قدردانی دارد فعالیتهای گروه و مهمتر از همه حضور مردم که دلگرمی خوبی برای اعضای گروه است و اینکه مردم عزیز همیشه با حضور گرمشان همیار گروه ها هستند ، و باعث هر چه باشکوه تر کردن مراسم ها میباشند.

 

گزارش از : ادیت عیشویی

عکسهای مربوطه