روز شنبه 7 فروردین مصادف با 27 مارس 2010 لاریسا نوری و نوئل آقاسی در اهوز پیوند نامزدی خودرا در مقابل خدا با حضور جناب اسقف رمزی گرمو و تمام اقوام و دوستان ؛ اعلام نمودند.

 

اين روز خجسته بر اين زوج جوان مبارك باد