ارتقاء چهار تن از شماسان خانم از ارومیه و سلماس به شماسان قاری

روز جمعه 28 ژانویه 2011 مصادف با 8 بهمن ماه روز عید اسطیفان مقدس اولین شهید مسیحیت 4 تن از اعضاء کر خانم که 2 تن آنها به نامهای مادمازل لیو و آتورینا یوسف زاده و 2 تن از سلماس خانمها مری سرگیزی و برنادت لازار برکت شماسی قاری را طی مراسمی ویژه از جناب اسقف توماس میرم در کلیسای حضرت مریم مادر خدا کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک ارومیه دریافت نمودند.  این مراسم ساعت 10 صبح با دعای برکت شماسان آغاز گردیده سپس مراسم قداس قربانی مقدس توسط جناب اسقف توماس اجرا گردید. در طول مراسم انجیل به زبانهای آشوری (برنادت لازار، شارلی انویه، دریاوش یوسف زاده، ژارمن اورشال) آرامی قدیم(داروین ورده)، فارسی(آتورینا یوسف زاده، ویلسون شارلو)، کردی (سیروس هرمزی)، انگلیسی، (بارسین عیسی خانی)، آلمانی (ژاکلین رستمی)، فرانسوی (خانم مبیل عیسی)، ایتالیایی (کشیش هرمز اصلانی)، عربی (بنیتا سرگیز زاده)، فلامان ـ بلژیک ( مادمازل لیو ون گوتم) در پایان مراسم شماسان جدید با تقدیم شیرینی در حیاط کلیسا از همه ایمان داران جهت شرکت باشکوه شان تشکر نمودند.

بخش کوتاهی از سخنرانی جناب اسقف توماس

شماسی خدمت کردن در حضور خدا است بدون دریافت مزد و یا پاداش. و در راه این خدمت باید از خودگذشتگی نشان داد تا شهادتی باشد برای مسیحیت برای خانواده و جامعه ای که در زندگی می نماییم. ایمان در این زمینه باید همانگونه باشد که پولوس رسول می فرماید دیروز و امروز و فردا همیشه باید استوار بماند و تغییری در کیفیت آن بوجود نیاید. شماسی وظیفه ای بزرگ و ارزشمندی است که یک فرد بر عهده می گیرد که همانا درک کردن و ایمان آوردن به کلام است و سپس بشارت آن در خانواده در روابط روزانه و در اجتماع با رفتار، کردار، و محبت سرچشمه گرفته از مسیح می باشد.

ایمان به مسیحیت را نباید به آن گونه که می خواهیم به دیگران برسانیم بلکه، همانگونه باید باشد که توسط کلیسا از عیسی مسیح در تعمید ، از شاگردان مسیح، از پدارن کلیسایی و از کتاب مقدس دریافت نموده ایم. پس خدمت شماس نباید منحصر به کلیسا باشد بلکه در هر دقیقه از زندگی باید با شجاعت و سرور مسیح را بشارت دهد و حاضر به خدمت باشد چه در خانواده چه در محیط زندگی روزمره.

باشد که روح القدس خادمان بسیاری را در این راه دعوت و حمایت  و راهنمای نماید از صمیم قلب دعا نماییم.

 

عکسهای مراسم قداس و دستگذاری

عکسهای مهمانی