یادبود شهید یعقوب مقطع (تکه تکه شده )

روز 27 نوامبر 2012 برابر با 7 آذر 1391 مصادف با یادبود شهید یعقوب مقطّع ( تکه تکه شده ) بوده وبه همین مناسبت به روال هر سال عالیجناب توماس میرم اسقف اعظم ارومیه وسلماس مراسم قداس قربانی مقدس را درکلیسا روستای پته ویر یرگزار نمودند .

 در این مراسم که اشاره به سال ایمان نیز بود،  ایمانداران بسیاری شرکت. پس از قرائت انجیل مقدس جناب اسقف به ضرورت تجدید ایمان که همیشه چراغ روشنی برای زندگی روحانی وایمانی فرد مسیحی است تأکید نمودند . ایمانیکه حضور خداوند را در زندگی روز مره خود شهادت دهد . ایمان یک فکر ویا خواب وخیال واهی نیست بلکه حقیقتی است که در آن هر روز با خدا ملاقات می کنیم ، تا اینکه ایمانیکه مثمر باشد باید هر روز تجدید شود وجان تازه با اعمال نیک ومحبت  نسبت به دیگران را به همه برسانیم .

سپس اسقف به شرح مختصر زندگی حضرت شهید یعقوب مقطّع ( تکه تکه شده )   پرداخت که چگونه مرگ فجیع را بر انکار مسیح ارجحیت داده و در راه ایمان جان سپرد . حضرت یعقوب یکی از ارتشیان بهرام فرزند یزدگرد بود. این قدیس در سال 422 میلادی به شهادت رسیده و به خاطر همین کلیسای شرق ما این روز را به خاطر مجاهدت این شهید گرامی می دارد.

 

عکسهای مربوطه