جوانان و نوجوانان عزيز،

وقت آن رسيده است كه آستين ها را بالا زده و ما را براي پيشبرد و بهبود اين سايت اينترنتي كه براي شما راه اندازي شده ياري و حمايت نمائيد، زيرا كه ما به كمك شما نيازمنديم.

چنانچه به تايپ كردن مطالب به زبان فارسي و يا آشوري آشنايي داريد و مايل به تايپ مقالات هستيد آمادگي خود را نزد كشيش هرمز در خليفه گري كاتوليك اروميه و يا مستقيما" از طريق اين ايميل  webdev@urmi.org   با ما اعلام نمائيد.