یکشنبه  عيد  اوشعنا

17 آوریل2011  ـ  28 فروردين 1390

  1. به اطلاع كليه ايمانداران عزيز مي رساند كه تمام اين هفته پرهيز از گوشت بوده و روز جمعه مقدس پرهيز از گوشت و چربي و روزه تا ظهر مي باشد.
  2. فردا دوشنبه 29 فروردين ماه بمناسبت درگذشت مرحوم یورا بت یوداکیم موش آباد در كشور آمریکا، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گرديد.
  3. روز چهارشنبه 31 فروردين ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحومه مهری شمس آبادی، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي انجیلی برگزار خواهد گرديد.
  4. روز پنج شنبه آينده پنج شنبه مقدّس مي باشد. به اطلاع مي رساند كه كشيشان جهت شنيدن اعتراف از ساعت 9 صبح الي 12:30 ظهر در كليسا حاضر خواهند بود. نماز قدّاس فصح و شستن پاي شاگردان ساعت 5 بعدازظهر بوده و همچنين مراسم دعاي شب جمعه مقدس ساعت 8:30 شب در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.
  5. روز جمعه آينده جمعه مقدّس مي باشد. مراسم دعاي عصر و موعظه و ستايش قبر مسيح ساعت 5:30 بعدازظهر در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.
  6. روز شنبه آينده شنبه مقدّس مي باشد. مراسم نماز قدّاس شب عيد ساعت 6  بعدازظهر در اين كليسا برگزار خواهد گرديد.