ملاقات گروه نوجونان نور کاتولیک با پاتریارک عمانوئیل سوم دللی  و اسقف اعظم شلیمون وردونی معاون پاتریارک در حضور اسقف اعظم توماس میرم

ساعت 18:00 روز شنبه 24 اکتبر 2009 مربیان گروه نوجوانان نور با عالیجناب پاتریارک و اسقف اعظم وردونی در حضور اسقف توماس ملاقات نمودند. طی این نشست گزارشی به عالیجناب در رابطه به فعالیتهای این گروه ارائه دادند مبنی بر اینکه اعضای این گروه شامل 100 نوجوان اعم از پسر و دختر از سنین 5 سال تا 20 سال که روزهای جمعه طبق برنامه ریزی هر سال  در ساختمان خلیفه گری گرد هم می آیند و فعالیتهایشان شامل کلاسهای دینی، موسیقی، و زبان انگلیسی است. مربیان که با این فرزندان فعالیت دارند 20 نفر می باشند که با فداکاری و حضور مرتب این مسئولیت را بر دوش خود می گیرند. عالیجناب پاتریارک بعد از گوش دادن به سخنان مسئولان خوشحالی خود را نسبت به این فعالیتها ابراز داشته فرمودند که تربیت فرزندان وظیفه ی خطیری است بر دوش همه ی ما تا اینکه بتوانیم فرزندانمان را برای خدمت به کلیسا آماده نماییم و تا اینکه از این فرزندان کشیشان و راهبه های دلسوز برای کلیسا در ایران تربیت یافته بارور شوند. در پایان عالیجناب پاتریارک برکت آسمانی را به این گروه داده شفاعت مادر آسمانی مریم مقدس را برای ایشان طلبیدند.

 

عکسهای مربوط به ملاقات