روز جمعه 20 اوت 2010 مراسم دستگذاری شماس رایان عیسی به درجه کشیشی در کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک حضرت یوسف برگزار گردید.

این مراسم توسط پاتریارک اعظم عالیجناب کاردینال عمانوئیل سوم دللی پاتریارک آشوری کلدانیها کاتولیکهای جهان برگزار گردید. در این مراسم اسقف اعظم توماس میرم، اسقف اعظم رمزی گرمو، اسقف ژاک اسحاق معاون فرهنگی پاتریارک و رئیس دانشگاه بابل، اسقف ژرارد دوکور، اسقف بدینی از کلیسای لاتین، اسقف نیشان از کلیسای ارامنه کاتولیک و کور اسقف پطرس یلدا از تهران و کور اسقفی که از بغداد عالیجناب پاتریارک را همراهی نموده بودند شرکت نمودند.

در این مراسم همچنین مونسینیور فرانکو پریزی دبیر اول سفارت واتیکان و کشیش وانیا سرگیز از همدان، کشیش هرمز اصلانی از ارومیه و سایر روحانیون کلیساهای چهارگانه تهران و شماسان و آقای یوناتان بت کلیا نماینده آشوریها و کلدانیها در مجلس و هیئت همراه به اتفاق جمعیت قابل توجهی از ایمانداران شرکت نمودند.

عالیجناب پاتریارک در سخنان خویش خشنودی خود را از این دستگذاری ابراز نموده و از خداوند خواست تا جوانان بیشتری در این راه قدم بگذارند تا خود را وقف خداوند و جماعت نمایند چه بسا که کلیساهای ما در شرق نیاز مبرم به کشیشان از جان گذشته و فداکار دارد تا ایمانداران را در راه رسیدن به رستگاری همراهی نمودند و از آنجا که این روز مصادف بود با یادبود قدیس شمعون بر صباعی، از خداوند خواست تا برکاتی که به این قدس عطا نمود بر کشیشان نیز روا دارد تا بتوانند در این راه مقدس استوار قدم بردارند و هدفی جز عیسی مسیح و زندگی جاودانی در پیش نگیرند.

 

بعد از مراسم دستگذاری و قداس قربانی مقدس همه جهت تبریک به کشیش جدید در سالن اجتماعات کلیسای حضرت یوسف دور هم گرد آمدند.

 

عکسهای مربوط به مراسم

 

 

تیم مدیریت سایت نیز

این روز را به کشیش عزیز رایان عیسی تبریک گقته

برکات عیسی مسیح و حضرت مریم مادر خدا و مادرمان می طلبد