عالیجناب کاردینال مار عمانوئیل سوم دللی پاتریارک بابل ورهبر کلیسای کلدانی کاتولیک در جهان از مقام پاتریایرکی استعفا داد

حضرت پاپ بنیدکتس شانزدهم  روز 19 دسامبر 2012 برابر با 29 آذر  1391 با استعفا نامه عالیجناب کاردینال مار عمانوئیل سوم دللی پاتریارک بابل ورهبر کلیسای کلدانی کاتولیک در جهان  از مقام پاتریایرکی،  به استناد ماده 126 بند 2  از مجموعه قوانین کلیساهای کاتولیک شرق پذیرفت.

عالیجناب مار عمانوئیل سوم دللی در 6 اکتبر 1927 در روستای تلکبف از استان موصول متولد گردید. تحصیلات خود را در مدرسه کشیشی کوللجو اوربانو ( Collegio Urbano ) جایی که در 21 دسامبر 1952 به درجه کشیشی نائل گردید. و در  دانشگاه پروپاگاندا فیده ( Propaganda Fide ) دکترای خود را در الهیات دریافت نمود و همچنین در قانون کلیسایی نیزد در دانشگاه لاتران فرغ التحصیل گردید. علاوه بر زبان مادری و زبانهای محلی به فرانسوی ، انگلیسی و ایتالیایی نیز تسلط کامل دارد. در 7 دسامبر 1962 به عنوان معون پاتریارک وقت منسوب گردید.

از مسؤلیتهای وی می توان به عنوان مشاور برای بازدید مجدد قانون کلیسایی کلیسای شرق  و نیز میانجی برای گفتگوی ادیان با مسلمانان نیز اشاره نمود. و به عنوان پاتریارک نیز جزو اعضاء رسمی مجمع رسیدگی به کلیساهای شرق نیز گردید.

در 24 اکتبر 2002 نامه استعفای خود را به عنوان معاون پاتریارک به واتیکان تقدیم نمود. در 3 دسامبر 2003 در رم به طی مجمع اسقفان کلیسای کلدانی به عنوان پاتریارک اعظم انتخاب گردید و در همان روز پاپ مرحوم ژان پل دوم همبستگی خود را با تقدیم قربانی مقدس به او، اعلام نمود.

در 24 نوامبر 2007 توسط عالیجناب پاپ اعظم بندیکت شانزدهم به درجه کاردینالی منسوب گردید.

در هنگام خدمت خود به عنوان پاتریارک به عنوان رئیس اساقفه کاتولیک عراق خدمت نموده و معرف کلیسای کاتولیک در دولت عراق بود.

عالیجناب پاپ اعظم بندیکت شانزدهم پس از پذیرفتن استعفا نامه عالیجناب پاتریارک، عالیجناب مار ژاک اسحق را به عنوان مدبّر کلیسای کلدانی کاتولیک در جهان به استناد ماده 127 از مجموعه قوانین کلیساهای کاتولیک شرق تعیین نمود .

 وظیفه عالیجناب مار جاک اسحق اداره امور روزمره کلیسا و آماده کردن مجمع اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک برای انتخاب پاتریارک جدید به عنوان جانشین مار عمانوئیل سوم دللی  خواهد بود.

مجمع اسقفان کلیسای کلدانی کاتولیک در روز 28 ژانویه 2013 جهت انتخاب پاتریارک جدید در شهر رم منعقد خواهد گردید.