مراسم خداحافظی با  راهبه روزینا بت میرزا

و همچنین انتخاب مسئولین موقت

عصر روز شنبه 7 شهریور 1388 (29 آگوست 2009) مربیان گروه نوجوانان نور در سالن کاتولیک ارومیه به منظور خداحافظی با  راهبه روزینا بت میرزا مسئول خستگی ناپذیر این گروه که 6 سال آینده را جهت ادامه تحصیلات، به کشور لبنان عزیمت خواهند نمود، اجتماع نمودند.

در این اجتماع همچنین خانمها ژانت ورده و نورا مجنون را به عنوان مسئولین به عنوان مسولان موقت گروه را انتخاب نمودند که در غیاب ایشان سرپرستی گروه را بر عهده خواهند گرفت بعد از مراسم تمام اعضاء به اتفاق به صرف شام پرداختند.

ما مربیان گروه از زحمات راهبه روزینا تشکر مینمائیم و از اینکه چند سالی مجبور به تحمل دوری او می باشیم بسیار ناراحت هستیم ولی رضای ایشان و پیشرفت برای آینده بهتر، موجب تسلی خاطر ماست . لذا او را به مادر مقدسمان میسپاریم که در تمام لحظات زندگی نگهدار خواهر عزیزمان باشد همچنین دعاهای خود را بدرقه راهش میکنیم تا به امید خدا دوباره جمع ما را با وجود خود پر بار نماید

مسئولین:

ژانت ورده و نورا مجنون

عكسهاي مراسم