امضای توافق نامه ی پاتریارک ارتدکس روسیه با کاتولیک های لهستان برای بشارتی جدید در جهان

روز شنبه 18 آگوست 2012 در یک ملاقات بی سابقه پاتریارک کلیسای ارتدکس روسیه طی ملاقاتی با رأیس اسقفان کاتولیک وارساوی در لهستان پیغامی تاریخی را امضاء نمودند که در آن از همه ی ایمانداران دو کلیسا دعوت می شود تا ناراحتیها ی گذشت، قضاوتهای نادرست بر یکدیگر که سالها موجب نفاق و تفرقه بین دو کلیسا شده بود را به فراموشی بسپارند و مناسبات خوب و پایداری در ایجاد روابطی خوب با هم را پیش بگیرند. این پیغام به حمایتهای مریم مقدس مادر خداوند سپرده شد تا آنها را برای اتحادی هرچه مستحکم تر هدایت و راهنمایی نماید.

در این ملاقات پاتریارک سیریل رهبر ارتدکسهای روسیه تمثال حضرت مریم سمولِنسک را به عنوان یادبود به اسقفان اهدا نمود و اسقفان لهستانی نیز به نشانه ی دوستی و شوق اتحاد تمثالی از حضرت مریم را به ایشان اهدا فرمودند.

محتوای این پیغام گویای « خصومتها و مبارزات» « جدایی و اختلافات عقاید» و همچنین تجربه تلخ سلطه آته ایزم ( یا همان بیدینی کمونیستی) که سالهای متمادی گریبانگیر  این دو کشور بوده، است. در گذشته بارها لهستان توسط روسها مورد تجاوز و تهاجم قرار گرفت. در آغاز جنگ جهانی دوم مورد تهاجم دو کشور روسیه و آلمان قرار گرفت. بعد از جنگ تحت کنترل کمونیست روسیه بود که نقش بسزایی در ایجاد خفقان دو ملت داشت. سلطه تحت رهبری استالین حتی ارتدکسها را برای مبارزه با کاتولیکا تحریک و مجبور نمود.

این مدرک یادآور رنجهای فراوان ایماندارن مسیحی تحت سلطه بی دینی (نازیسم و کمونیسم) است که با همه ی ادیان از هر باوری وارد جنگ گردید. به طور اخص جنگی که علیه همه ی مسیحیان و کلیسای ما به راه انداخته شد. میلیونها بی گناه مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند همانطور که مکانها و آرمگاه های بسیار در روسیه و لهستان گواه این امر هستند.

پاتریارک و اسقف اعظم همه ی ایمانداران را دعوت نمودند که راه بخشش را پیش گیرند. این بخشش به این معنی نیست که همه چیز را باید به فراموشی سپرد. زیرا این یادبود بخش مهمی از هویت هر یک از ماست. به همین منظور وظیفه داریم که یاد از دست رفتگان را گرامی داریم که تا حد مرگ مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند و جان خود در راه ایمان و عشق وطن از دست دادند.  بخشش به معنی زدودن نفرت و انتقام از فلبهاست برای شرکت در ایجاد برابری و برادری در میان مردم ؛ مردم ما و کشورها که پایه و بنیه یک آینده ای هستند که صلح در آن حکم فرماست.

و برای دست یابی به آینده مملو از صلح، هر دو جامعه در راه بشارت انجیل مقدس بدور از هرگونه اختلاف مذهبی و سکولاریسم، تلاش خواهند نمود و همه توان خود را بکار خواهند گرفت تا زندگی اجتماعی و فرهنگی دولتهای ما عاری از ارزشهای معنوی مهم نگردد.

بغییر از موعظه کلام خدا، معیین نمودن حدود بین دولت و کلیسا، و حمایت از آزادی، هر دو کلیسا تلاش خود را برای مقابله ای جدید خواهند نمود که در آن ارزشهای جامعه لایک (جامعه که وابسته به گروه مذهبی یا روحانی نباشند) محترم خواهند شمرد؛ و از آزادی انتخاب، حمایت خواهند نمود،و از اصولی  معنوی که بر مبنای قوانین خدا پایه گذاری شده باشد پیروی خواهند نمود . مخالفت خود را در مقابل سقط جنین، یاری برای مرگ راحت، همزیستی دو جنس موافق، (اعلام گردیده به عنوان یک ازدواج) که همه ( حق انتخاب هستند) اعلام و اجرا نمایند. مواردی که بر یک زندگی مصرف گرا بنا گردیده است. که ارزشهای سنتی جامعه را نهی می نمایند و سنبل های مذهبی در این جوامع بشمار نمی آیند.

با اشاره به برخی از نوشته های پاپ اعظم بندیکت شانزدهم، این مطلب یادآور می شود که چگونه در مقابل خود رفتارهایی را می یابیم که در آن برای بشارت مسیح، انجیل و صلیب او و نیز تلاشهایی برای حمایت از کلیسا در زندگی اجتماعی؛ یک جامعه لایک (غیر مذهبی) تولدی غلط می یابد که بیشتر بسوی افراط گرایی سوق می یابد که آن نیز کمتر از یک فرم کفر گرایی نیست.

در ادامه این پیغام آمده است که : ما بر این باوریم که نه تنها تروریسم و یا رو در رویی مسلحانه بلکه سقط جنین و کمک برای مرگ راحت از جمله گناهان کبیره می باشند چرا که بر علیه زندگی می باشند و ضربه ای هستند مهلک بر جامعه معاصر.

بعد از اشاره به ارزش خانواده به عنوان پایه اساسی یک اجتماع، عالیجنابان پاتریارک و اسقف اعظم این حرکت عظیم برای آشتی و صلح و نزدیکی کلیسا و مردمانمان به هم را به حمایت خدا و هدایت مادر مقدس او سپرده و به سخانان خود پایان دادند.

 

وارساویا لهستان شنبه 18 آگوست 2012

Warsaw (AsiaNews/Agencies)