عید قلب مقدس عیسی و مراسم ویژه پایان سال کشیش در خسروآباد

روز جمعه مراسم قداس قربانی مقدس ساعت 10 صبح در کلیسای قلب مقدس روستای خسرو آباد سلماس توسط جناب اسقف اعظم توماس میرم برگزار گردید.

در این مراسم کشیشان یوحنا لوئیز، توما شنو و هرمز اصلانی نیز جناب اسقف را در برگزاری قداس همراهی نمودند.

در این مراسم همچنین راهبه های ارومیه و سلماس و عده ای از گروه کر کلیسایی و اعضای از گروه های فعال کلیسا با برنامه ریزی قبلی و اهالی خون گرم روستاهای خسرو آباد و تپه ویر نیز شرکت نمودند.

در طول مراسم جناب اسقف توماس اشاره ی به ارزش این نموداند و در پایان مراسم نماز کشیش هرمز در باره ارزش زندگی کشیش و وظایف او در قبال مسیح و جماعت ایمانداران و راهبه کارولین نیز در باره دعوت برای خدمت به میسح سخنرانی کوتاهی اراعه نمودند.

در پایان مراسم نماز قداس قربانی مقدس همه میهمان به سالن آن روستا برای صرف نهار که از طرف اهالی روستا برای پذیرای از آنها آماده گردیده بود رفتند و پس از صرف نهار همه وقت خود را با بازدید از روستا و بازی گروهی در حیاط سالن سپری نمودند.

 

بخشی از سخنرانی عالیجناب اسقف توماس میرم

 

حضرت پاپ بنديكتوس 16 سال پيش در مورخه 19 ژوئن 2009 از اين تاريخ تا روز 11 ژوئن 2010 عيد قلب مقدس عيسي سال كشيشی ناميده و از تمام مؤمنان دعوت به دعا و تأمل به اين امر بسيار مهم نموده است.

امروز كه روز عيد قلب مقدس عيسي مي باشد ما هم با تمام مؤمنان كاتوليك دنيا اين روز فرخنده را جشن گرفته برگزار مي نماییم و دعاهايمان به درگاه باري تعال تقديم مي كنيم تا اينكه دعوت به كشيشی در روح و جان جوانان ما جوانه بزند.

عاليجناب توماس ميرم اسقف اعظم افزودند كه قلب هر انسان جاي محبت و عشق است و قلب عيسي نجات دهنده ما كه هسته اصلي هر محبت و است،  امروز بيش از پيش حاضر است و محسوس، عيسي به ما عشق مي ورزد و كسيكه محبت و عشق دارد درد و رنج هم دارد زيرا محبت بدون درد محبت نيست و محبت عيسي به ما محبت ابدي است.

سپس اسقف اعظم فرمودند كه امروز روز آخر سال كشيشی مي باشد ما برای زندگي روحاني و دعوت خدائي فراخوانده شده ایم، اين دعوت الهي جهت پخش مژده نجات بخش كلمه خدا كه انسان گرديد مي باشد و در زندگي، ما باید با كارهاي نيك و رفتار مسيحيانه عيسي مسح را نمايان سازيم سپس افزودند كه كشيش مرد دعا و از خود گذشتگه مي باشد و خود را بايد خدمت گزار بداند براي افراديكه در عهده او سپرده شدند، بايد كار كنند بدون کسب شهرت و خود پسندی و به دور از هياهو باشد، كار كشيش بايد بشارت  مژده نجات بخش در زندگي شخصي خود باشد و به فرموده حضرت پاپ بنديكتوس 16 : ما عيسي مسيح را به هيچ كس تحميل نمي كنيم بلكه توسط كارهايمان و زندگيمان عيسي مسيح را تقديم مي كنيم. و از شركت كنندگان در مراسم دعوت به تعمق و تفكر و تأمل به دعوت كشيش نمود زيرا نياز مبرم و شديد به كشيشان خدمت گزار داريم.

بخشی از سخنرانی کشیش هرمز اصلانی

برای درک شخصیت کشیش باید به 3 خصوصیت اصلی که در مسیح نیز مشترک می باشد اشاره نمود

  • تعلیم و آموزش 2- تقدیس 3- مدیریت

به چه نحوی کشیش می تواند معرف مسیح باشد؟ قبل از همه چیز باید فهمید منظور از معرف کسی بودن یعنی چه؟ در زبان عامیانه معرفی کردن یک شخص دال بر غایب بودن آن شخص می باشد و به نام او سخن رانده می شود اما  همانطور که می دانیم کشیش نماینده مسیح بر روی زمین است اما بر خلاف انسان غایب نیست و هر روز بدون در نظر گرفتن زمان و مکان در میان ما حاضر است و این ایمان هر فرد مسیحی است که بر تجربه مسیح رستاخیز نموده که در کتاب مقدس بیان گردیده است، بنا شده است.

یک شخص روحانی با اجرای رازهای کلیسا حضور مسیح را در میان ایمانداران زنده نگاه می دارد و این مسیح است که در رازهای برگزار شده توسط کشیش، برکات خود را بر ایمانداران ارسال می دارد. همانند قداس قربانی مقدس، که توسط روح القدس نان و شراب تبدیل به بدن و خون مسیح می گردد.

  • در راز توبه و اعتراف کشیش وظیفه خود را انجام می دهد ولی این عیسی مسیح است که می تواند فرد گناهکار را ببخشد. 
  • در راز ازدواج کشیش زوج را به حضور خدا نزدیک می کند و آنها را به هم پیوند می دهد اما این عیسی مسیح است که پیوند روحانی زوج را تکامل می بخشد.

بداینگونه کشیش پل رابطی است بین خدا و انسان و انسان را با خدا پیوند می دهد . ولی موضوعی که قابل توجه است این است که روحانی باید کسی باشد که کلام و اعمال خود را برای جلال خدا انجام دهد نه جلال و شهرت خود و بداند که دانای و توانایی او برای ابراز کلام خدا نعمتی است که خدا به او داد تا جماعتی را که به او سپرده شده اند را بسوی ملکوت آسماتی راهنمایی نماید.

دردنیای امروزی که پر تلاتم و مشکلات می باشد وظیفه کشیش حفاظت از جماعت ایماندارن و راهنمایی آنها می باشد همانطوری که مسیح به جماعتی که او را همراهی می نمودند ترحم کرد و آنها را با سخنانی ار کتاب مقدس تعلیم داده راهنمایی کرد. مرقس 6:34

تعالیم کشیش باید تعالیم مسیح باشند نه عقاید و باورهای شخصی؛ چنان که مسیح فرمود دانش من از آن من نیست ......یوحنا 7:16  و همواره این را به یاد داشته باشد که،« من برای خود و از خود زندگی نمیکنم بلکه از مسیح و برای مسیح زنده هستم.

همانطوری که قدیس آغوستین در یکی از موعظه هایش می فرماید: « ما چه کسانی هستیم؟ خدمتگذاران مسیح و خادمان او زیرا آنچه به شما میدهیم از آن ما نیست بلکه از او دریافت می کنیم و ما نیز از آن تغذیه می کنیم. ما همه شنوندگان یک استادیم که در آسمان است. و ایمان داریم به اینکه عیسی مسیح زنده است و به هر یک از ما نزدیک است و در زندگی هر یک از ما و تمام جهان عمل می کند و نعمت برکت زندگی و راستی و درستی را به ما ارزانی می دارد.

 

عکسهای مربوط به مراسم