در تاریخ 16 آگوست الی 27 آگوست گروه قلب مقدس سفری زیارتی و سیاحتی به لبنان داشتند و در این سفر از دیرها و کلیساها و همچنین مکانهای توریستی بسیاری دیدن نمودند و سفری به یادماندنی برای آنها شد.

در سه روز اول در شهر بیروت بودند و از جاذبه های گردشگری این شهر از جمله بازار و مرکز شهر و قبر رفیق حریری و نیز ساحل مدیترانه و البته خانه اصلی راهبه های محبت در بیروت و نیز منزل راهبه آنیتا و مهد کودکش دیدن نموده و در روزهای آینده به گردش در دیگر نقاط آن کشور پرداختند که در ادامه به شرح این مناطق پرداخته میشود.

ابتدا به سفر در شمال لبنان میرسیم که ابتدا از دیر قدیس یوحنا  در بالای کوه  دیدن نموده ایم. این دیر که هم اکنون تازه تعمیر شده و دیر مارونی های لبنان است و در آن راهبانی از گروه سنت آنتونیوس ( سنت آنتوان ) زندگی میکنند . زمانی که آنها به این دیر آمدند به دلیل وقوع جنگ در کشور این محل ویرانه ای بیش نبود ولی آنها با تمام وجود کار کرده و این محل را به بهترین شکل تعمیر نموده و اکنون در آن ساکن هستند که منطقه ای بسیار خوش آب و هوا و زیبا است و همینطور محل و اطراف دیر نیز بسیار زیباست و زمانی که در آنجا بودیم ، حیاط دیر جهت برگزاری مراسم عروسی در حال آماده سازی بود.

البته این دیر همزمان با دیر قدیس شایا بازسازی شده که در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود.

 

 

تهیه و تنظیم از ادیت عیشویی

 

دیر قدیس شعایا

سیده النور (حضرت مریم نور)

قدیس شاربل

کلیسای سنت آنتوان در دره

جنگل صدر لبنان

بَعلبَک

صور

صيدا

قانای جلیل

حضرت مریم صبر

حضرت مریم لبنان یا سیده اللبنان ( حریصا)

دیگر زیارتها