قدیس اپریم زومالان

در طول تاریخ مسیحیت افراد زیادی به خاطر نام عیسی خداوند متحمل رنجهای فراوان شده و حتی به شهادت رسیده اند . شهیدان و قدیسان در کلیسای ما جایگاه ویژه ای دارند . چراکه آنان حاضر شدند جان خود را به خاطر نام مسیح از دست بدهند تا ایمان به عیسی مسیح و مژده نجات نسل به نسل منتقل شوددر روستاهای ارومیه کلیساهای زیادی بنام این شهیدان و قدیسان وجود دارد که هر کدام از آنها روز جشن مخصوص به خود را دارند که توسط اهالی آن روستا برگزار می شوند .

روز جمعه 4/4/89  مصادف با 25 ژوئن 2010 مراسم قدیس اپریم در روستای زومالان با همکاری اهالی این روستا برگزار گردید .

 ابتدا مراسم قداس قربانی مقدس توسط اسقف اعظم توماس میرم در کلیسای قدیس اپریم  انجام گرفت. جناب اسقف در سخنرانی خود به جایگاه ویژه این قدیس در کلیسا پرداخته و یادآور شدند که او یکی از افراد انگشت شماری هست که تمام مطالب و کتب ایشان به زبانهای مختلف ترجمه شده و در دانشگاههای مختلف دنیا تدریس می شوند . افکار و مطالب این قدیس برای تمام کلیسای کاتولیک حجت بوده و مورد قبول می باشد . قدیس اپریم کتابهای زیادی در رابطه با موضوع عیسی مسیح پسر خدا و همچنین در مورد مقام حضرت مریم و اینکه او مادر خداست تالیف نموده است .سروده های زیادی نیز در همین مورد از ایشان به جا مانده که امروزه در کلیسا خوانده می شوند . اسقف توما یاد آور شدند که قدیس اپریم در سینودس اسقفان که در سال 325 میلادی درنیقیه برگزار گردید به همراه اسقف یعقوب نسیبین و یوحــنا اسقف اعظــم آذربایجان از طرف کلیسای شرق شرکت داشت . پس به جرآت می توان گفت که کلیسای ما توسط مبلغین و مبشرین خارجی به وجود نیامده بلکه از 2000 سال پیش ریشه در همین آب و خاک دارد.

  پس از مراسم همه مهمانان جهت صرف ناهار به کلیسای حضرت مریم این روستا رفتند    

 

تهیه و تنظیم : مارلن خشیلو

 

عکسهای مراسم