افتتاح ساختمان جدید خلیفه گری

روز چهارشنبه مورخه 19/7/91 ساعت 5 بعدازظهر مراسم افتتاح ساختمان موقوفه اسقف اعظم مار اسحق خدابخش با حضور جناب اسقف اعظم مار توماس میرم و کشیشان، راهبه ها، گروه شماسان، اعضای محترم هیئت انجمن خلیفه گری و گروه بانوان و فعالان در کلیسا برگزار شد.

همانطوریکه اطلاع کامل دارید خلیفه گری از سال 1314 شمسی و 1935 میلادی روبروی خیابان خیام جنب آزمایشگاه میلانی فعلی منزلی داشت که اسقف وقت در آن سکونت می کرد. منزل توسط مرحوم مار اسحق خدابخش اسقف اعظم وقت خلیفه گری خریداری شده بود و قبل از وفات چون قانون تأسیس انجمن وجود نداشته آن را وقف مؤبد برای روحانیون کلدانی کاتولیک ساکن رضائیه کرده بود. از آن جائیکه این منزل فرسوده بوده بعد از تخریب برای مدتی پارکینگ خودرو گردید و با تقاضای خلیفه گری و موافقت اداره کل اوقاف تبدیل به احسن شد و با ثمن فروش زمین یک ساختمان خریداری شد که حاصل درآمد آن برای خلیفه گری می باشد.

این ساختمان با زیر بنای 2000 متر مربع می باشد واقع در خیابان شهدا روبروی انبارهای شرکت نفت ارومیه و سه راه دخانیات است. این ساختمان شامل یک زیر زمین به مساحت 300 متر مربع و طبقه هم کف شامل یک باب مغازه با 7 دهانه به مساحت 296 متر مربع و نیم طبقه به مساحت 163 متر مربع و سه طبقه بالای مغازه و هر طبقه دارای 4 واحد مسکونی که در مجموع 12 واحد مسکونی دارای آسانسور می باشد. به امید اینکه حاصل اجاره  آن ساختمان برای امرار معاش کشیشان و روحانیون خلیفه گری و رفع نیازهای کلیسا گردد.

عکسهای مربوطه