یادبود قدیس شهید  قور یعقوس در کهنه شهر سلماس

روز جمعه 1/5/89 مصادف با 23 جولای 2010 مراسم مار قور یعقوس در کهنه شهر سلماس با همکاری  اهالی روستای خسروآباد و پته ویر برگزار گردید .

 

ابتدا مراسم تقدس قربانی مقدس توسط اسقف اعظم توماس میرم در کلیسای حضرت قور یعقوس انجام گرفت . جناب اسقف توما  در سخنرانی خود یادآور شدند که این قدیس در قرن چهارم میلادی در کودکی همراه با مادرش به دست پادشاه آن زمان به شهادت رسیدند چرا که قبول نکردند که به جای خدای یگانه بت ساخت دست انسان را ستایش کنند .

پس از مراسم همه اهالی جهت صرف ناهار به کلیسای حضرت مریم روستای ساورا رفته و ساعاتی را در کنار هم سپری کردند .

 

عکسهای مربوط به مراسم