يكشنبه بعد از صعود عيسي مسيح

16 مه  2010  مصادف با 26 ارديبهشت

1- امروز يكشنبه مراسم تشييع و به خاك سپاري مرحومه شيرين سرگيززاده ساعت 2 بعدازظهر در كليساي ارامنه برگزار خواهد گرديد. مراسم مجلس ترحيم توسط پسران آن مرحومه آقايان آرداواز و هامازاسب مراديان از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.

2- انجمن آشوريهاي اروميه و حومه اعلام مي دارد كه به مناسبت روز مادر مراسمي را تدارك ديده است كه امروز يكشنبه 26 ارديبهشت ماه از ساعت 4 الي 8 بعدازظهر در سالن اجتماعات آن انجمن برگزار خواهد گرديد. لذا از عموم مخصوصاً مادران تقاضا مي نمايد در اين مراسم شركت به عمل آورند.

3- فردا دوشنبه 27 ارديبهشت ماه سومين روز درگذشت مرحوم اويملك (خونه) كرم پور و همچنين سالگرد درگذشت مرحومين بانو جني ببله و كنار عيوضي است. مراسم مجلس ترحيم اين مرحومين توسط خانواده هاي يونان و كرم پور از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.  

4- فردا دوشنبه 27 ارديبهشت ماه بمناسبت سومين روز درگذشت مرحومه آتورينا پيري ديگاله كه در كشور آمريكا فوت نموده است، مراسم مجلس ترحيم توسط خواهران آن مرحومه خانمها مارلين و كارلين پيري از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

5- روز پنج شنبه 30 ارديبهشت ماه بمناسبت سومين روز درگذشت مرحومه جوعن يعقوب سير كه در كشور استراليا فوت نموده است، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده هاي لازار و برخوسير از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.

6- روز پنج شنبه 30 ارديبهشت ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم سانخو بنيامين آده، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در منزل شخصي آن مرحوم به آدرس: شهرك ايثار، خيابان جمهوري، خيابان رسالت كوچه اول پلاك 3  برگزار خواهد گرديد.

7- روز پنج شنبه 30 ارديبهشت ماه بمناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم نريمان بجان قره گوز، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكها برگزار خواهد گرديد.  

8- روز جمعه 31 ارديبهشت ماه بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم شموئيل عيشوئي قره گوز، خانواده آن مرحوم بجاي برگزاري مراسم مجلس ترحيم مبلغي را به نيت آن مرحوم به كليسا اهدا نموده اند.  

9- روز يكشنبه آينده 2 خرداد ماه عيد نزول روح القدس بر شاگردان مي باشد. مراسم نماز قداس قرباني مقدس ساعت 10 صبح برگزار خواهد گرديد.

10- روز يكشنبه آينده 2 خرداد ماه مراسم دعاي اتحاد كليسا توسط كليساهاي چهارگانه ساعت 6 بعدازظهر در كليساي كاتوليك برگزار خواهد گرديد. لذا از ايمانداران عزيز تقاضا مي شود در اين مراسم شركت به عمل آورند.