يكشنبه عيد نزول روح القدس (اول رسولان)

12 ژوئن  2011 مصادف با 22 خرداد 1390

  1. امروز يكشنبه مراسم دعاي اتحاد كليسا توسط كليساهاي چهارگانه ساعت 6 بعدازظهر در كليساي انجیلی ارومیه برگزار خواهد گرديد. لذا از ايمانداران عزيز تقاضا     مي شود در اين مراسم شركت به عمل آورند.
  2. روز چهارشنبه 25 خرداد ماه بمناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه ژاکلین  بت ببو، مراسم مجلس ترحيم توسط خانواده پورتاروردی و بت ببو از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كليساي حضرت مريم برگزار خواهد گرديد.