اسقف مار اندراوس ابونا

دعوت حق را لبيك گفت

ضمن عرض تسليت به مقام بزرگ پدر ما عاليجناب كاردينال مار عمانوئيل دللي و كليه اسقفان كليساي كلداني كاتوليك در جهان با كمال تأسف و تأثر شديد با خبر شديم كه عاليجناب ما اندراوس ابونا دعوت آسماني را لبيك گفت.

اسقف اندراوس ابونا

در روستاي بيدارو در مورخه 23 مارس 1943 متولد شد بعد از اتمام دروس دبيرستاني، مشغول به تحصيل 2 سال علوم فلسفي و 4 سال علوم الهيات گردید و در مورخه 5 ژوئن 1966 به درجه كشيشی نائل شد و مشغول خدمت در كليساهاي بصره‌ـ‌ بغداد و لندن بود.

در مدت خدمت خود در لندن ادامه تحصيل داده و مدرک فوق ليسانس در رشته های علوم الهی و روزنامه نگاري را به دست آورد.

در مورخه 6 نوامبر 2002 در مجمع اسقفان كليساي كلداني كاتوليك به عنوان اسقف معاون پاطريارك انتخاب شد و در مورخه 6 ژانويه 2003 توسط حضرت پاپ ژان پل دوم به مقام اسقفي ارتقاء يافت و در تمام مدت در بغداد مشغول خدمت و تعلیمات دینی  به ايمانداران  بود و در مورخه 27 جولاي 2010 وفات يافت. روحش شاد باشد.