بازديد جناب اسقف توماس ميرم از سيدني ـ استراليا

بازديد جناب اسقف توماس ميرم از سيدني ـ استراليا موقعيت بسيار مهمي بود براي همه اشورياني كه از تهران و اروميه به آنجا مهاجرت كرده بودند. روزه شنبه بعدازظهر 17 آوريل 2010 پس از استقبال بسيار گرم جناب اسقف در فرودگاه صدها نفر در سالن اجتماعات كليساي كلداني آشوري كاتوليك سيدني جهت خوش آمد گويي به ايشان گرد هم آمده بودند. بعضي عضو كليساي ايشان در اروميه بودند و عده ديگر از اهالي تهران و شاگردان وي در دوران كشيشي بودند.

اين رويداد بسيار مايه خرسندي ايماندارن بود زيرا بعد از قريب 30 سال توانستند با جناب اسقف ملاقات نمايند و به ياد ايام گذشته بار ديگر در مراسم قداس قرباني مقدس بر گزار شده توسط ايشان شركت نمايند.

روز دوشنبه مورخ 26 آوريل همه با دلي مملو از دلتنگي جناب اسقف را به سمت فرودگاه بدرقه نموده و سيدني را به مقصد آمريكا ترك نمودند. اما خاطره اي بسيار شيرين از خود بر جا گذاشتند.

گزارش: از ادي منصور

 

عكسهاي مربوط به بازديد در سيدني