نامزدی ویوین مطلوبی و ادیسون دانیالی

روز شنبه 5 مارس مصادف با 14 اسفند مراسم نامزدی خانم ویوین مطلوبی و ادیسون دانیالی توسط کشیش هرمز در کلیسای کاتولیک مادر خدا ساعت 6 بعدازظهر با حضور خانواده و خویشان و بستگان زوج برگزار گردید بعد از مراسم عقد زوج به سالن اجتماعات کاتولیکها رفته تا از میهمانانشان در این روز پذیرایی نموده ساعاتی را با آنها در رقص و پایکوبی بگذرانند.

 

این رویداد را به این زوج جوان تبریک گفته

آرزوی پیوندی مستحکمتر را برایشان از خداوندمان عیسی مسیح خواستاریم

 

تیم مدیریت سایت