استاندار آذربایجان غربی

فرماندار شهرستان ارومیه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

 

شهرداری شهرستان ارومیه