image

Image

Image

Image

image

 

خانم کاترین لتاپی (Catherin Latapie )

 

متولد سال 1820
او  39  سال داشت و در لوباژاک (Loubajac) حوالی لورد زندگی می کرد. اولین کسی بود که در ماه مارچ 1858 شفا یافت.
معجزه در 18 ژانویه 1862 توسط عالیجناب لورنس اسقف تاربس (Tarbes ) گزارش شد.
این اولین معجزه بود که رخ داد و تاریخ وقوع آن غیر قابل منازعه است.
در زمان ظهور، کاترین در لوباژاک (Loubajac) چند کیلومتر دورتر از لورد زندگی می کرد. دست راست خود را پس از افتادن از درخت در اکتبر سال 1856 مجروح کرده بود؛ علاوه بر این در اوآخر دوره سومین بارداری اش بسر می برد.
این تصادف موجب نیمه در رفتگی استخوان بازو شد که به سادگی قابل تقلیل بود ولی بر اثر کشش بیش از حد استخوان بازو  بعد از سانحه موجب نوعی فلج دست راست شد که دو انگشت آخر و کف دست راستش بصورت خمیده شکل گرفته بود. کاترین شبانه بین 28 فوریه تا اول مارچ با آشفتگی ناگهان ساعت سه نصف شب بیدار می شد، بچه های کوچکش را بیدار می کرد و راهی لورد می شدند.
صحرگاه وارد لورد  شدند، با برنادت ملاقات کردند، بطرف قار رفته زانو زده و دعا کردند. او با سادگی تمام دستهایش را در گودالی که از آن چشمه آب پر شده بود شست.
فورا انگشت هایش به حالت عادی برگشتند و همانند قبل از تصادف قابل انعطاف و حرکت بودند.
با عجله به خانه برگشت وهمان شب سومین نوزادش را بدنیا آورد. در سال 1882 همان پسر به کشیشی دستگذاری شد.
در گزارش پروفسور ورگس (Vergez) به اسقف لورنس در میان معالجان، این مورد را " حضور شخصیت ماوراء طبیعی" قید کرد.