image

Image

Image

Image

image

 

لویی بوریت  Louis BOURIETTE  
متولد ١٨٠٤

در شهر لورد زندگی کرد. در ماه مارچ ١٨٥٨در سن ٥٥ سالگی شفا یافت. در ١٨ ژانویه ١٨٦٢معجزه توسط اسقف لورنس اهل تاربس   Tarbes گزارش شد.

شفا یافتن او یکی از وقایعی است که بکرات در تاریخ شهر لورد نقل شده است.  با اینکه آنرا اولین مورد مطرح کردند، در حقیقت شواهدی وجود ندارد که نمی توانست قبل از اول مارچ رخ داده باشد.

لویی بوریت کارگر معدن سنگ بود و در شهر لورد زندگی و کار می کرد. در سال ١٨٥٨ او بینایی کامل چشم راست خود را به مدت دو سال بود که کاملا از دست داده بود.  این اختلال شدید بینایی غیر قابل علاج بود و ناشی از یک حادثه ای بود که ١٩ سال قبل در معدن  پیش آمد، در آن حادثه  برادرش ژوزف را هم که در کنار او کار می کرد از دست داد.
دکتر دوزواس  Dozous  اولین متخصص پزشکی بود که این علاج را تایید کرد و در سال ١٨٧٤ نوشت:
" این یک حقیقت علمی تایید شده و کاملا شناخته شده ای است که هر گاه چشمی در اثر شیي ناشی از انفجار آسیب ببیند، ضربه بوجود آمده همیشه باعث نابینایی غیر قابل علاج میشود. غالب اوقات عکس العمل چشم دیگر بر اثر شدت ضربه و همدردی موجود بین دو چشم، ضعیف و نهایتان نابینا می شود".
به دلیل علاقه شخصی، دکتر دوزاس رویداد این علاج را شخصا گزارش و پیگیری کرد.
" بلافاصله بعد از آنکه برنادت که با حفر گودال موجب پدید آمدن آن چشمه و باعث شفای تعدادی از بیماران را شده بود، او به من گفت، "خواستم من هم امتحان کنم و ببینم که این آب چشمم را شفا می دهد".
وقتی که  فرصت مجال استفاده از آب پیش آمد، من شروع به دعا کردم و از "بانوی ما" با فروتنی تمنا کردم که در هنگام آبکشیدن چشم هایم با آب آن چشمه با من باشد . 
"به مدت کوتاهی من چشمم را چندین بار آب کشیدم و پس از آن شستشو ها بینایی ام بسیار عالی شد، چنانکه حالا است".
کمسیون تحقیق تاسیس شده توسط مانسینیور لورنس، گزارش دکتر دوزواس را در ٢٨ ماه جولای ١٨٥٨ شنید.
در آپریل ١٨٦٠، دکتر هنری ورگس Dr. Henri Vergez ، استاد وابسته به دانشکده مونت پلیر  Montpellier و سر پزشک  Waters of Bareges گزارش مقدماتی خود را به در خواست مانسینیور لورنس ارائه کرد. او نظر شخصی خودش را چنین اعلان کرد:
"این واقعه (علاج) دارای ماهیت خارق العاده می باشد".
تصمیم کمسیون تحقیق با حکم مانسنیور لورنس و تشریفات در ژانویه ١٨٦٢ اعلام شد.