image

Image

Image

Image

image

 

هنری باسکوت Henri BUSQUET
متولد سال ١٨٤٢

در شهر نی Nay (Atlantic Pyrenees) زندگی کرد و در سن ١٦ سالگی در اواخر ماه آپریل   ١٨٥٨ شفا یافت. معجزه در ١٨ ژانویه سال ١٨٦٢ رخ داد، توسط مانسینیور لورنس اسقف تاربس گزارش شد. این نوجوان به مدت ١٥ ماه بیمار بود.
بیماری او با تب شروع شد که در آنزمان آنرا تیفویید می نامیدند که حالا آنرا مرض سل میدانند. در اثر عدم مداوا غده چرکین متورم شده  در قسمت راست سینه بصورت آبسه در گردن پخش شده بود، بعد از ماهها دکتر او به منظور جلوگری کردن از ایجاد زخم عمیق اقدام به نیشتر زدن غده چرکین کرد اما عواقب آن به وخامت و پیچیدگی شدید حالت او منجر شد. در مدت کوتاه اقامتش در کاترتس Cauterets در اوایل سال ١٨٥٨ بیماری او به وخامت گرایید، زخم چرکین حجیمی در پایین گردنش نمایان شد، بعلاوه در نواحی مجاورآن با التهاب غده های لنفی مواجه شد. هیچ نشانه ای در بهبود او مشاهده نمی شد.
در این مرحله بود که هنری خواست به شهر لورد برود، ولی اولیای او مخالفت کردند. در هر حال از همسایه خود تمنا کردند که از آب چشمه آن غار برای او بیاورند.
در شب ٢٨ آپریل ١٨٥٨، در حالی که همه خانواده با هم دعا کردند، آن جوان تکه پارچه ای را با آب چشمه آن غار  خیس کردو به گردنش مالید. بعد از یک شب آرام بخش، جای زخم و تورم فروکش کرده بود، بقیه غده های لنفی محو شده بودند.
هیچ نشانه ای از عود بیماری بعد از شفای ناگهانی و کامل پیش نیامد، چیزی که هیچکش انتظارش را نداشت! برای همین دلیل بود که پروفسور ورگز بدون تامل آنرا تصدیق کرد و گفت : " این علاج ماوراء قوانین طبیعت می باشد".