image

Image

Image

Image

image

 

خانم مادلین ریزان

متولد ١٨٠٠

در شهر نای Nay (Atlantic Pyrenees) زندگی کرد و در ١٧ اکتبر ١٨٥٨ در سن ٥٨ سالگی شفا یافت. معجزه در ١٨ ژانویه ١٨٦٢ توسط مانسیینیور لورنس، اسقف تاربس گزارش شد.

خانم مادلین به دلیل فلج نیمه چپ بدنش که توسط " حمله وبا" ٢٦ سال قبل در سال ١٨٣٢ به مدت بیست سال در تخت بستری شده بود.

در ابتدا مشکل او حرکت کردن در منزل بود. سپس به تدریج در تختش محصور شد، با وجود داشتن زخمهای دردناک و اختلالات تغذیه ای حس تشخیص هنوز در او باقی مانده بود. دکترها مدتها امید شفا دادن به او را از دست داده ودرمان او را متوقف کرده بودند.

 در سپتامبر ١٨٥٨ خانم مادلین روغن تدهین ( در هنگام مرگ برای ارتقاع روحانی بروی پیشانی شخص مالیده می شود) و از آن روز برای "مرحمت و مرگ سعادتمندانه" دعا می کرد.

یک ماه بعد، روز شنبه ١٦ اکتبر، مرگ او قریب الوقوع بنظر می آمد. صبح روز بعد هنگامی که دخترش کمی از آب " آن چشمه" در لورد را برایش آورد، چند جرعه از آن را نوشید و مقداری را بر روی صورت و بدنش مالید.

بیماری بلافاصله ناپدید شد..... نیرویش بازگردانده شد، پوست اش به حالت عادی بر گشت و ماهیچه هایش فعال شدند . زنی که دیروز در حال مرگ بود ، حالا احساس زندگی دوباره را می کرد.

از آن روز به بعد او می توانست بلند شود، لباس بپوشد و غذار بخورد و زندگی عادی را در پیش بگیرد. او یازده سال بعد در سال ١٨٦٩ فوت کرد و در طول این مدت بیماریش هرگز عود نکرد.