image

Image

Image

Image

image

 

ماری موریو Marie Moreau

متولد سال ١٨٤١
در شهر تارتاس زندگی کرد. در ١١ سپتامبر ١٨٥٨ وقتی که تقریبا ١٧ ساله بود شفا یافت. معجزه در ١٨ ژانویه سال ١٨٦٢ توسط مانسینیور لورنس اسقف  شهر تاربس گذارش شد.
اولین شفا یافته " دور از شهر لورد"  بود!

در ابتدای سال ١٨٥٨ وقتی که ماری ١٦ ساله بود، مبتلا به بیماری تورمی چشم شد.
با وجود تلاشهای متفاوت، این وضعیت منجر به درجه شدید اختلال بیناییش شد.
بعد از اینکه پدرش در باره شفا یافتن خانم ریزان ( توسط آب چشمه معجزه آسا قار لورد) را شنید، تصمیم گرفت که به آنجا رود و مقداری از آب آن چشمه را بگیرد.

در ٨ نوامبرسال ١٨٥٨، اهل خانواده شروع به خواندن دعای نه گانه (دعایی که به مدت نه روز متوالی خوانده می شود) شدند. شب هنگام چشمهای دختر را توسط نوار پارچه ای آغشته به آب آن چشمه بستند.
صبح روز بعد، ٩ نوامبر، در همان لحظه که ماری نوار را از چشمهایش باز کرد ، متوجه شد که بینایی کامل اش بازگردانده شده بود.

در حالی که او بمدت دو سال از Bordeaux ترک تحصیل کرده بود، دوباره به تحصیل خود ادامه داد . بلاخره او در شهر ایر سورادور Aire-sur-Adour زندگی و ازدواج کرد.